Assessoria per a Empreses

Oferim serveis integrals d´assessoria per a empreses, dissenyats per impulsar el creixement i assegurar el compliment normatiu del teu negoci. El nostre equip d’experts entén els desafiaments únics que enfronten les empreses i és aquí per donar suport a cada pas del camí.

Us assessorem a:

► Planificació fiscal
► Reclamacions
► Finances corporatives
► Ampliació de capital
► Creació d’empreses
► Declaracions tributàries

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Servei d’Assessoria a Empreses

  Assessoria Fiscal

  L’assessoria fiscal per a empreses implica la gestió i la planificació de les obligacions tributàries de l’empresa. Això inclou:

  Planificació fiscal : Estratègies per minimitzar la càrrega tributària dins el marc legal, aprofitant incentius fiscals i evitant riscos d’incompliment.

  Fiscalitat Internacional : Assessorament en operacions econòmiques i financeres entre països, buscant harmonitzar els sistemes fiscals i evitar la doble imposició.

  Ampliació de Capital : Conèixer com pot afectar a la teva empresa noves aportacions de capital per part dels socis existents o donant entrada a nous socis és essencial per al futur del negoci.

  Finances Corporatives : Des de l’avaluació d’inversions, finançament, repartiment de dividends fins a la gestió del capital de treball.

  Compra i venda d’accions : La compra i venda d’accions d’una empresa, ja sigui petita o gran, pot ser un procés complicat.

  Due Diligence : Assessorament i realització de processos de Due Diligence.

  Procediments Tributaris : Assistència i representació davant de possibles inspeccions o requeriments de l’administració tributària.

  Assessoria Comptable

  L’assessoria comptable se centra en la gestió correcta de la informació financera de l’empresa, assegurant que reflecteixi fidelment la seva situació econòmica. Inclou:

  Comptabilitat Empresa : Registre i manteniment de la comptabilitat d’acord amb la normativa vigent.

  Comptes Anuals : Preparació i presentació dels comptes anuals i altres informes financers obligatoris.

  Estats financers : Avaluació de la situació financera de l’empresa per a la presa de decisions estratègiques.

  ► Declaracions d’impostos: preparació i presentació de totes les declaracions fiscals requerides, com l’ impost sobre societats , l’IVA, les retencions d’IRPF, entre d’altres.

  ► Auditories Internes: Revisió i verificació dels registres comptables i financers per assegurar-ne la precisió i fiabilitat.

  Assessoria Jurídica

  L’assessoria jurídica per a empreses abasta l’assessorament i la gestió de tots els aspectes legals relacionats amb l’activitat empresarial. Això inclou:

  Dret Mercantil : Crear empresa , constitució de societats, modificacions estatutàries, fusions, adquisicions, i dissolució de societat .

  Gestió d’herències a l’àmbit empresarial: Preparació, gestió i/o acceptació d’herències, successió empresa familiar i donacions a empreses familiars, tant per a membres residents com no residents.

  Gestió Patrimonial d’Empreses: En l’àmbit empresarial, especialment en sectors com l’immobiliari o qualsevol altre que involucri la gestió de propietats i drets reals, un bon assessorament adquireix una importància cabdal.

  Propietat Intel·lectual : Assessorament en compliment de normatives de protecció de dades (GDPR) i gestió de drets de propietat intel·lectual i industrial.

  En què consisteix la nostra assessoria a empreses?

  L’assessoria per a empreses en temes fiscals, comptables i jurídics és un servei professional que cerca recolzar les empreses en la gestió eficient de les seves obligacions i estratègies en aquestes àrees crítiques. Aquest tipus dassessoria és fonamental per assegurar el compliment normatiu, optimitzar recursos i fomentar el desenvolupament sostenible de lempresa.

  L’assessoria integral per a empreses en aquests àmbits permet als empresaris i directius centrar-se en el desenvolupament i creixement del seu negoci, amb la tranquil·litat que compleixen totes les obligacions legals, fiscals i comptables, i que estan prenent decisions informades basades en una sòlida gestió de riscos i una planificació estratègica eficaç.