GM TAX CONSULTANCY

Assessoria Fiscal situada a Barcelona especialitzada en l’assessorament fiscal i la planificació tributària tant a nivell nacional com internacional.

Experts en Assessoria Fiscal, Comptable i Jurídica a Barcelona

Dedicats a prestar el millor assessorament integral en matèria fiscal, comptable i jurídica.

asesoramiento fiscal nacionalAssessorament Fiscal

Planificació tributària per minimitzar la càrrega fiscal amb l’objecte d’optimitzar els recursos econòmics disponibles en qualsevol empresa.

+ Llegir més

contable icoAssessorament Comptable

Preparació d’informes especialitzats i plans de negoci i de comptabilitat i plans financers.

+ Llegir més

Assessoria Jurídica

La realitat empresarial i personal està condicionada per la instrumentació jurídica de les operacions i les normes legals que els afecten.
+ Llegir més

equipo GM Tax Consultancy

GM TAX CONSULTANCY, S.L. és una Tax Boutique establerta a Barcelona especialitzada en l’assessoria fiscal i la planificació tributària tant en l’àmbit nacional com internacional. Aquesta activitat es complementa amb els serveis prestats per les àrees jurídica i comptable.

Necessita Assessorament Fiscal?

QUALITAT

L’experiència dels nostres experts us ofereix un servei de qualitat.

PROXIMITAT

Tenir cura del tracte i la relació amb el client és la nostra altra prioritat.

AGILITAT

Valor fonamental en el món empresarial on ens movem.

COMPROMÍS

Creiem en allò que fem i ens impliquem al màxim en la nostra feina.

Actualitat Fiscal

Tributació dels trust

Tributació dels trust

El conveni de la Haia, de data 1 de juliol de 1985, reconeix i defineix la figura dels trust:"Als efectes del present Conveni, el terme...

Preguntes freqüents

Quan se’m considera resident fiscal a Espanya?

La residència fiscal a Espanya s’adquireix si s’ha residit en aquest país durant 183 dies en un any natural, sense tenir-se en compte absències esporàdiques.
Llegir més sobre Residència fiscal a Espanya

Haig d’empadronar-me a l’Ajuntament?

És convenient enregistrar-se a l’Ajuntament un cop s’arriba a Espanya a efectes de poder acreditar la residència.
Llegir més sobre Expatriats i Nous Residents

Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger: Model 720

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera …
Llegir més sobre el Model 720

Què haig de fer per ser autònom?

Per a ser autònom, és a dir, treballador per compte propi, cal donar-se d’alta a l’Agència Tributària mitjançant el model 036.
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES

Quines declaracions haig de presentar?

Com a norma general, les principals declaracions que cal presentar són les de l’IVA i les de retencions en el cas que es tinguin col.laboradors professionals o treballadors i/o es pagui un lloguer.
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES