Assessorament Fiscal Nacional

Planificació tributària per minimitzar la càrrega fiscal amb l'objecte d'optimitzar els recursos econòmics disponibles en qualsevol empresa.

Assessorament Fiscal Internacional

Aquest servei es realitza en col·laboració amb diferents firmes estrangeres, atenent a l'estat d'origen i de destinació de la inversió.

Assessorament i Seguiment Comptable

Preparació d'informes especialitzats i plans de negoci i de comptabilitat i plans financers.

Assessorament Jurídic

La realitat empresarial i personal està condicionada per la instrumentació jurídica de les operacions i les normes legals que els afecten.
GM TAX CONSULTANCY, S.L. és una Tax Boutique establerta a Barcelona especialitzada en l'assessoria fiscal i la planificació tributària tant en l'àmbit nacional com internacional. Aquesta activitat es complementa amb els serveis prestats per les àrees jurídica i comptable.

Necessita Assessorament Fiscal?


Contacti amb Nosaltres

Al nostre bloc:

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda

gmtax  Comments (0)
Avui en dia, les empreses intenten motivar i retenir als seus treballadors oferint complements extra a part del sou monetari. A això se li anomena retribució en espècie i pot incloure des de vals de...
Devolució d’Impostos a Espanya: Com fer-la pas a pas?

Devolució d’Impostos a Espanya: Com fer-la pas a pas?

gmtax  Comments (0)
Segur que has vist en més d’un aeroport les paraules “devolució d’impostos” i més d’una vegada t’has preguntat si li podries treure profit. Es tracta d’uns punts on els turistes no comunitaris (és a dir,...

Preguntes Freqüents:

Quan se’m considera resident fiscal a Espanya?

La residència fiscal a Espanya s’adquireix si s’ha residit en aquest país durant 183 dies en un any natural, sense tenir-se en compte absències esporàdiques.
Llegir més sobre Residència fiscal a Espanya

Haig d’empadronar-me a l’Ajuntament?

És convenient enregistrar-se a l’Ajuntament un cop s’arriba a Espanya a efectes de poder acreditar la residència.
Llegir més sobre Expatriats i Nous Residents

Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger: Model 720

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera ...
Llegir més sobre el Model 720

 

Què haig de fer per ser autònom?

Per a ser autònom, és a dir, treballador per compte propi, cal donar-se d’alta a l’Agència Tributària mitjançant el model 036. 
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES

Quines declaracions haig de presentar?


Com a norma general, les principals declaracions que cal presentar són les de l’IVA i les de retencions en el cas que es tinguin col.laboradors professionals o treballadors i/o es pagui un lloguer.
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES