Assessorament Fiscal Nacional

Planificació tributària per minimitzar la càrrega fiscal amb l'objecte d'optimitzar els recursos econòmics disponibles en qualsevol empresa.

Assessorament Fiscal Internacional

Aquest servei es realitza en col·laboració amb diferents firmes estrangeres, atenent a l'estat d'origen i de destinació de la inversió.

Assessorament i Seguiment Comptable

Preparació d'informes especialitzats i plans de negoci i de comptabilitat i plans financers.

Assessorament Jurídic

La realitat empresarial i personal està condicionada per la instrumentació jurídica de les operacions i les normes legals que els afecten.
GM TAX CONSULTANCY, S.L. és una Tax Boutique establerta a Barcelona especialitzada en l'assessoria fiscal i la planificació tributària tant en l'àmbit nacional com internacional. Aquesta activitat es complementa amb els serveis prestats per les àrees jurídica i comptable.

Necessita Assessorament Fiscal?


Contacti amb Nosaltres

Al nostre bloc:

Puc vendre per internet a preus diferents?

Puc vendre per internet a preus diferents?

gmtax  Comments (0)
Nou Reglament UE 2018/302 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació. El 3 de desembre d’enguany ha entrat en vigor un Reglament UE 2018/302 del Parlament Europeu que...
Obligacions d’operar a través d’una sucursal a Espanya

Obligacions d’operar a través d’una sucursal a Espanya

gmtax  Comments (0)
Un inversor estranger que vulgui dur a terme una activitat econòmica a Espanya depenent d’una societat no espanyola té diverses formes d’efectuar aquesta inversió: creant una empresa subsidiària espanyola o bé a través d’un establiment...

Preguntes Freqüents:

Quan se’m considera resident fiscal a Espanya?

La residència fiscal a Espanya s’adquireix si s’ha residit en aquest país durant 183 dies en un any natural, sense tenir-se en compte absències esporàdiques.
Llegir més sobre Residència fiscal a Espanya

Haig d’empadronar-me a l’Ajuntament?

És convenient enregistrar-se a l’Ajuntament un cop s’arriba a Espanya a efectes de poder acreditar la residència.
Llegir més sobre Expatriats i Nous Residents

Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger: Model 720

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera ...
Llegir més sobre el Model 720

 

Què haig de fer per ser autònom?

Per a ser autònom, és a dir, treballador per compte propi, cal donar-se d’alta a l’Agència Tributària mitjançant el model 036. 
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES

Quines declaracions haig de presentar?


Com a norma general, les principals declaracions que cal presentar són les de l’IVA i les de retencions en el cas que es tinguin col.laboradors professionals o treballadors i/o es pagui un lloguer.
Llegir més sobre Emprenedors i PIMES