Successió Empresa Familiar

La transferència amb èxit d’un negoci familiar és simplement massa difícil perquè algú el manegi pel seu compte.

Al nostre despatx, comprenem la complexitat i la importància de la successió d’empreses familiars. Amb anys d’experiència assessorant famílies empresarials en aquest procés, oferim un servei integral dissenyat per facilitar una transició exitosa i sense contratemps.

 

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Servei d’Assessoria en Successió d’Empreses Familiars

  Avaluació financera integral

  El nostre servei d’avaluació financera integral se centra a analitzar la salut financera de la vostra empresa familiar. Realitzem una anàlisi exhaustiva dels estats financers, identificant àrees d’oportunitat i possibles riscos. Aquesta avaluació us proporcionarà una visió clara de la situació econòmica del vostre negoci, permetent-vos prendre decisions informades per al vostre futur i el de la vostra família.

  Planificació tributària estratègica

  La Planificació Tributària Estratègica és fonamental per garantir una successió amb èxit i minimitzar la càrrega impositiva. Els nostres experts en dret tributari treballaran estretament amb vosaltres per identificar oportunitats d’optimització fiscal, estructurant la successió de manera eficient i legal. Amb un enfocament proactiu, ajudem a reduir l’exposició a impostos ia maximitzar el valor net del patrimoni empresarial.

  Planificació de continuïtat del negoci:

  La Planificació de Continuïtat del Negoci és fonamental per assegurar la supervivència i la prosperitat de l’empresa familiar a llarg termini. Treballem en col·laboració amb vostè per identificar i mitigar riscos, desenvolupar estratègies de contingència i establir polítiques de successió sòlides. Aquest servei garanteix que l’empresa estigui preparada per fer front a qualsevol eventualitat i mantenir la seva operativitat fins i tot en moments de canvi de lideratge.

  Redacció d’acords successoris

  Els Acords Successoris són instruments legals clau per establir les bases de la successió a la seva empresa familiar. El nostre equip legal especialitzat redactarà acords detallats que defineixin rols, responsabilitats i drets dels membres familiars i no familiars involucrats en el negoci. Aquests documents garantiran una transició suau i evitaran conflictes potencials entre els hereus.