Gestió d’herències a l’àmbit empresarial

En el context empresarial, especialment a l’àmbit de les empreses familiars, el dret successori i la implementació de protocols familiars adquireixen una rellevància estratègica per assegurar la continuïtat i el llegat empresarial al llarg de les generacions.

Aquests elements no sols faciliten la transició ordenada del patrimoni i la gestió d’herències i donacions, sinó que també estableixen les bases per a la governança familiar i la resolució de conflictes, preservant així la unitat i els valors fonamentals de la família empresària.

Us assessorem a:

► Gestió d’herències i donacions
► Elaboració de Protocols Familiars
► Preparació de Poders Civils
► Successió a l’Empresa Familiar

  Ompliu el formulari per contactar-nos

  Servei d’assessoria a empreses en la gestió d’herències

  Gestió d’herències i donacions

  La preparació, la gestió i/o l’acceptació d’herències i donacions és crucial per a les empreses familiars, tant per a membres residents com no residents. Aquest procés assegura una transició fluida d‟actius i participacions empresarials, minimitzant els impactes fiscals i legals adversos. La planificació adequada permet a les famílies empresàries estructurar herències i donacions de manera que es preservi el patrimoni i es mantingui el control estratègic dins de la família.

  Preparació de poders civils

  La preparació de poders civils és un aspecte important per a les empreses familiars i permet la delegació de decisions i la gestió de l’empresa en situacions d’incapacitat o absència dels líders. Aquests poders asseguren la continuïtat operativa i la presa de decisions estratègiques sense interrupcions protegint els interessos de l’empresa i la família.

  Elaboració de protocols familiars

  Els protocols familiars són eines vitals per a les empreses familiars, ja que estableixen regles clares sobre la gestió, la successió i la resolució de conflictes dins de l’empresa i la família. Aquests documents, acordats per tots els membres de la família, detallen els principis i les polítiques per a la participació a l’empresa, la successió en càrrecs directius i la distribució de beneficis. Els protocols ajuden a evitar disputes i asseguren que l?empresa es regeixi per una visió i valors compartits.

  Successió a l’empresa familiar

  La successió a l’empresa familiar és un procés complex que requereix una planificació curosa per assegurar una transició reeixida del lideratge i la propietat a la generació següent. Implica no sols la transferència d’accions i rols directius, sinó també la transmissió de coneixements, valors i la cultura empresarial. Una successió ben planificada enforteix la sostenibilitat i el creixement a llarg termini de l’empresa, mantenint alhora l’harmonia familiar.

  En l’àmbit empresarial, especialment en empreses familiars, la gestió adequada del dret successori i la implementació de protocols familiars són fonamentals per a la planificació estratègica de la successió, la gestió d’herències i donacions, i la governança de l’empresa familiar, assegurant-ne la continuïtat. i èxit a través de les generacions.