.
0

Les 3 mentides del ministre Montoro


El ministre Montoro va dir ahir que l’Amnistia no va a prescriure el 30 de novembre (4 Anys després del venciment del termini per a la presentació de la Declaració de l’Impost de la “Aministia”, el Model 750). Això és una veritat a mitges.

Com podreu recordar, és algo que  ja vam poder predir Fa un mes a nostre article: ” Pacte entre PP-Ciutadans sobre l’amnistia fiscal, podrà realmet aplicar-se?

Aquí us expliquem quines són les mentides amb les quals ataca el nou ministre Montoro.

El ministre Montoro i les mitges veritats sobre l’Amnistia Fiscal

1. Canvi en les regles de cobrament en el Model 750

Els béns que no haguessin estat prèviament declarats mitjançant el formulari 750 no prescriuran. Juntament amb l’obligació de Presentació del Model 750 per a acollir-se a l’Amnistia Fiscal, el Govern espanyol va establir juntament amb l’obligació de presentació del model 750 per a acollir-se a l’amnistia fiscal, el Govern espanyol va establir una nova regla que diu que tots els béns que no haguessin estat declarats prèviament mitjançant el formulari 750 no prescriuran al rebre al tractament de renda obtinguda en l’IRPF de l’exercici no prescrit més antic (això vol dir que en alguns casos s’hagi pagar l’IRPF al tipus marginal del 50% i fins i tot superiors). I a més de l’anterior s’aplicarà, una sanció del 150% de la quantitat pagada. Això vol dir que si el tipus marginal de l’Impost és del 50%, el contribuent haurà d’ingressar al voltant del 125% pels actius que té. Addicionalment, es va aprovar també que els béns declarats mitjançant el Model 750 serien considerats com a “béns declarats”, amb la qual cosa la regla anterior no serà aplicable en el supòsit que els béns declarats a l’exterior haguessin estat declarats. Per tant, atenent a la llei, els béns, que es van declarar en el Model 750, el proper 30 de novembre prescriuran i ningú podrà revisar-ne les corresponents declaracions.


2. Què li passa a la gent que no ha pagat el 10% per l’amnistia?

Però, què passa amb les quantitats que es van considerar prescrites quan es va presentar el model 750 i no es va pagar res per elles? El què el Sr. Montoro estava dient és que els béns que no es van declarar en el model 750 (perquè es podia provar que s’havien obtinguts en exercicis prescrits i així s’evitava pagar el 10%), atenent el què diu la llei, no es  consideren prescrits i, teòricament, podrien exigir ara. L’anterior és cert, però hi ha altre fet a tenir en compte que és el que no va exposar el Ministre: juntament amb el model 750 el Govern espanyol va aprovar el model 720, mitjançant el qual els residents espanyols han de declarar tots els béns, que tenen fora d’Espanya (és un formulari similar al Formulari SBAR nord-americà. Ila llei que estableix tots aquells béns declarats al Model 720 no poden considerats ser com a guanys no justificats de patrimoni, és a dir, no poden considerar-se de com generats en l’exercici més antic no prescrit.

 

3. En quin cas després del 30 de Novembre s’aplicarà la prescripció? 

Per tant, des del nostre punt de vista, aquesta regla sobre la no prescripció de les declaracions no pot aplicar-se a les persones que no van declarar els actius “prescrits” en el model 750 evitant així pagar el 10% però que sí que van presentar el model 720 correctament (declarant en el mateix tots els que tenen actius a l’estranger). Així, en aquest cas, si no s’ha iniciat cap procediment inspector abans del pròxim 1 de desembre, la prescripció pels béns els situats a l’estranger entrarà en vigor i ningú podrà comprovar la declaració corresponent (Model 750) i, en conseqüència, res es podrà reclamar a la gent que no va pagar el 10% com a resultat de la regularització fiscal.

La mateixa conclusió sembla obtenir-se del paràgraf tercer la carta que l’AEAT ha enviat als contribuents que et pots descarregar aqui!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*