Impost sobre el patrimoni al 2017 a Catalunya

L’impost sobre el patrimoni és un impost de caràcter directe i personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Aquest impost està parcial o totalment cedit a les Comunitats Autònomes, de manera que aquestes, sobre la normativa estatal, tenen les competències per millorar les deduccions i bonificacions previstes.

En aquest article us explicarem un poc millor en què consisteix l’impost sobre el patrimoni i, particularment, ens centrarem en el cas de Catalunya.

Impost sobre el patrimoni al 2017

L’impost sobre el patrimoni, a diferència d’altres com l’impost de successions, és un tribut amb caràcter temporal. Al 2008, Zapatero el va suprimir com a missatge de que l’economia del país anava sobre rodes però, amb la crisi econòmica, es va recuperar al 2011. En principi, només s’anava a prolongar 2 anys, però hem arribat al 2017 i encara s’haurà de declarar al Patrimoni, ja que representa una recaptació de 1.300 milions d’euros que, per ara, les comunitats autònomes no poden prescindir.

No hi haurà novetats fiscals en l’impost sobre el patrimoni al 2017. Els contribuents estaran obligats a declarar el tribut durant la campanya de la renta mitjançant el model 714.

Qui ha de declarar per l’impost sobre el patrimoni?

El fet que marca si has de declarar per aquest impost o no és la teva renta patrimonial. En la majoria de les comunitats autònomes han de fer-li front les rentes patrimonials iguals o superiors als 700.00 euros bruts anuals.

Els contribuents espanyols hauran de declarar els béns immobles i drets, tant si estan ubicats a Espanya com si no. En canvi els no residents tributaran només pels drets ubicats a Espanya.

Impost sobre el patrimoni a Catalunya

A Catalunya no s’aplica cap tipus de bonificació sobre la quota. Això afecta a que el mínim exempt de la comunitat és de 500.000 bruts anuals enlloc dels 700.000 euros anuals d’altres CCAA. D’aquesta manera, els contribuents catalans són majoria, uns 70.000, seguits de molt lluny de València (17.786) i Andalusia (16.221).

En el cas de la Comunitat de Madrid, per exemple, el govern automàtic ofereix una bonificació del 100%, reduint a 0 el nombre de contribuents de l’impost sobre el patrimoni.

Tant si ets de Catalunya com d’una altra comunitat autònoma i necessita resoldre alguna consulta sobre l’impost sobre el patrimoni, t’animem a que contactis amb GMTax. T’oferirem un assessorament fiscal expert, individualitzat i confidencial per a que declaris el tribut correctament. Truca’ns!

    Ompliu el formulari per contactar-nos