L’impost de successions que paguen els no residents

L’impost de successions és aquell que obliga a pagar a l’Estat una part de l’herència rebuda quan mor una persona. D’altra banda, quan es rep una donació, s’ha de pagar l’impost de donacions. Encara que puguin ser dues situacions totalment diferents, les dues estan recollides per l’Impost de Successions i Donacions.
Aquest impost segueix una normativa autonòmica i genera diversos dubtes, sobretot per als no residents, ja que des del 2014 una resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va canviar la situació que es vivia fins llavors a Espanya.

Sentència del TJUE sobre l’impost de successions

L’any 2011, la Comissió Europea va sol•licitar al TJUE que declarés que Espanya provocava diferències entre els hereus residents al territori espanyol i els no residents. Fins llavors, quan un hereu vivia fora d’Espanya se li aplicava una normativa estatal que no tenia bonificacions. En canvi, els residents a Espanya es beneficiaven dels avantatges fiscals concedides per les comunitats autònomes.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el 3 de setembre de 2014, va dictaminar que l’Impost de Successions i Donacions espanyol anava en contra de l’article 63 del Tractat de Funcionament de la UE, que prohibeix tota mena de restriccions als moviments de capital entre estats membres.
A partir de llavors, els hereus residents a qualsevol país de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu es poden beneficiar dels incentius fiscals de les comunitats autònomes.

Sóc resident a Espanya: ¿En quina comunitat autònoma he de pagar?

L’impost de successions i donacions es paga a la comunitat autònoma de residència del causant. L’única excepció és en el cas que es tracti d’immobles, ja que llavors s’ha de pagar allà on estigui dit immoble.

Com tributen l’herència dels no residents?

De la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)

Com hem comentat anteriorment, amb la decisió de 2014 del TJUE, aquella persona que rep una herència a l’Estat espanyol però que resideix en un altre país de la Unió Europea paga a Espanya l’Impost de Successions i Donacions. Ho fa acollint-se a la normativa de la comunitat autònoma en què es trobi la major part del valor dels béns.

Resident a un país fora de la UE o de l’EEE

La resolució que hem estat explicant només afecta els països de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Per als residents en un altre país del món, hauran de pagar pel valor dels béns situats a Espanya amb la normativa de l’Estat.
Si tens dubtes sobre alguna herència o donació, tant si ets resident com no resident a Espanya, a GM Tax analitzarem el teu cas particular. Som especialistes en tot tipus de qüestions legislatives en matèria tributària.

    Ompliu el formulari per contactar-nos