Phantom Shares: L’incentiu ideal per a empleats d’start up

Moltes “start up” es troben amb la necessitat de captar talent, motivar-lo i retenir-lo, sobretot quan encara no compten amb molts recursos econòmics. Actualment hi ha diversos mecanismes per aconseguir aquest incentiu, com lliurar accions als empleats o pagar una retribució en espècie.

Avui li presentarem una altra forma d’atreure el talent i evitar que el treballador se’n vagi a una altra companyia: les Phantom Shares. Si no les coneixia, segur que començarà a tenir-les en consideració.

Què és una Phantom Share?

Les accions fantasma o Phantom Shares són un sistema d’incentius basat en la revalorització d’unes teòriques accions de l’empresa en què es divideix el capital social. El seu valor és equivalent al de les veritables accions i sol pactar que, arribada una data determinada, l’empleat rebrà l’import teòric de la revaloració d’aquestes accions. És a dir, el bonus es calcula segons la diferència entre el valor de les accions de la companyia en el moment en què en teoria vàren ser lliurades (o un valor pactat) i el valor d’aquestes accions en el moment de cobrar el Phantom Share.

No se solen oferir a tots els empleats de l’empresa, sinó més aviat als directius i aquells treballadors que es considerin clau.
Cal remarcar que no es tracta d’accions o participacions en sí, per això se les anomena fantasma (phantom).

Avantatges de les Phantom Shares per a pimes i empleats

D’una banda, les Phantom Shares són molt atractives per a empreses que tinguin previst créixer en els propers anys i que encara no comptin amb molts recursos, com és el cas de la major part de les “start up”. Per a una PIME no resulta un cost fins al moment del pagament de les accions fantasma, mentre que els empleats fidelitzen amb els interessos econòmics de la companyia i s’esforcen perquè augmenti el seu valor i, així, cobrar un major import.

D’altra banda, les Phantom Shares no converteixen al beneficiari en soci però sí que li atorguen el principal avantatge de les accions comunes: els drets econòmics. Això vol dir que no estan regulades com a guanys patrimonials, com sí que ho estan les accions.

Com tributen les Phantom Shares

Les Phantom Shares no estan subjectes a tributació en el moment de la concessió, ja que en aquest moment són només expectatives de cobrament. Quan el beneficiari rebi l’import corresponent, sí que s’haurà de tributar. Ho farà com a rendiment del treball en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF), mentre que la societat haurà de realitzar les retencions corresponents al salari de l’empleat.

Aquesta fórmula de retribució no té una figura específica en la regulació legal espanyola, fet que suposa molta flexibilitat a l’hora de generar normes i contractes. Si forma part d’una pime i li agradaria conèixer més sobre com dur a terme un incentiu mitjançant Phantom Shares dins el marc legal, contacti amb GM Tax. També l’assessorem sobre si resulta una opció viable per al seu tipus de negoci. Expliqui’ns el seu cas!

    Ompliu el formulari per contactar-nos