El maltractament fiscal al petit empresari

El maltractament fiscal al petit empresari

És un tema conegut que els petits empresaris pateixen una càrrega administrativa i fiscal desproporcionada que no té cap sentit lògic. Això es pot observar en múltiples aspectes: la pràctica inexistència de beneficis fiscals respecte a les grans empreses, el compliment d’obligacions formals de tota mena, la impossibilitat d’establir comunicació telefònica o presencial amb l’Administració tributària, la insistència de l’Administració a comprovar i exigir l’aportació de llibres de registres, còpia de factures i tota mena de documentació, entre d’altres.

En relació amb tots aquests aspectes, i per a més detall, podeu visitar el següent enllaç al diari econòmic EXPANSIÓN, on la Silvia Gabarró, directora de la firma GM Tax Consultancy, establerta a Barcelona, suggereix els aspectes més controvertits i perjudicials a què s’enfronta el petit empresari, en el seu propòsit de millor la competitivitat, malgrat les dificultats legals i administratives amb què es troba.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, poseu-vos en contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

Llegir l’article a Expansión

    Ompliu el formulari per contactar-nos