Devolució de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) per la pandèmia de la Covid

T’has vist amb l’obligació de paralitzar l’activitat de l’empresa a causa de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19?

El Tribunal Suprem reconeix la possibilitat de reduir la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2020 per a totes aquelles empreses que es van mantenir tancades durant l’estat d’alarma per raons sanitàries, per més de trenta dies.

És important matisar que, per a poder aplicar la reducció, la paralització ha d’haver estat total. Per exemple, els establiments d’hostaleria que van realitzar lliuraments de menjar a domicili no poden aplicar la reducció, ja que no es considera una paralització total del negoci.

La inactivitat de molts negocis es va prolongar diversos mesos, dificultant el funcionament de les empreses. Alguns Ajuntaments, davant aquesta situació, van prendre mesures reduint la quota de l’IAE. Però, molts altres, no van fer res per a pal·liar la situació i la quota de l’impost no va ser modificada.

És per això que, després de la sentència del Tribunal Suprem, els contribuents poden sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts de la quota de l’IAE en proporció als dies d’inactivitat provocats per l’estat d’alarma. La sol·licitud s’ha de presentar davant l’Ajuntament que correspongui en cada cas, mitjançant un escrit, exposant els motius de la sol·licitud.

¿Necesita Ayuda?

Aquest ha de presentar-se dins dels quatre anys de termini de prescripció que determina la Llei General Tributària.

  • Aquest criteri ha estat ratificat recentment pel Tribunal Suprems i ha fixat mitjançant la sentència núm. 725/2023, de 30 de maig de 2023, la qual conclou que:
    La paralització d’activitat i el tancament d’establiments ordenada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en particular el seu article 10, apartats 1r i 4t, no determina, donades les seves dates i el previ esdeveniment de la meritació, la inexistència, o no producció, del fet imposable durant el període d’inactivitat.
  • Procedeix, en canvi, l’aplicació al cas del règim de paralització d’indústries que estableix l’apartat 4 de la regla 14 del Reial decret legislatiu 1175/1990, amb rebaixa de la part proporcional de la quota, segons el temps que la indústria, comerç o activitat hagués deixat de funcionar.
  • No cal, a aquest efecte, ni provar especialment la paralització o tancament de l’empresa, ni posar en coneixement de l’Administració tal tancament o inactivitat, perquè totes dues circumstàncies deriven directament de la llei. En particular, per a les activitats d’hostaleria o restauració, l’única prova exigible és la de la inexistència de lliurament a domicili, aquí no controvertida.

En conclusió, la nostra recomanació és revisar si es compleixen els requisits per a poder sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts i que se sol·liciti abans que acabi el període de prescripció.

El nostre equip d’experts en l’àmbit fiscal pot ajudar-lo a sol·licitar la devolució parcial d’ingressos indeguts de la quota de l’IAE de l’exercici 2020. Per a preguntes relacionades amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o jurídica, no dubteu a posar-vos en contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

    Ompliu el formulari per contactar-nos