Assessoria Fiscal, Comptable i Jurídica a Barcelona

Criptomonedes a Model 720: a partir de 2022

criptomonedas model720

Després de l’aprovació de la Llei contra el frau fiscal el juliol de 2021 s’incloïa l’obligació de declarar les criptomonedes al Model 720, de declaració de béns i drets situats a l’estranger. Si bé no s’establia específicament l’entrada en vigor de la norma esmentada, s’entenia que aquesta obligació existiria ja per a la declaració d’aquest model per a l’exercici 2021, és a dir, la declaració que s’ha de presentar abans del 31 de març de 2022 referent als béns i drets a l’estranger que el contribuent tingués en data 31-12-2021.

Tot i això, el Govern no ha desenvolupat encara, estant a prop del termini legal de presentació de la declaració, un model específic per a les criptomonedes, per la qual cosa molts contribuents no tenien com declarar-les.

El passat divendres 18 de març, en una comunicació publicada a la pàgina de l’Agència Tributària, s’informava del següent avís:

  • AVÍS: Al model 720 no s’informa de monedes virtuals.
  • La declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger no és exigible respecte de l’exercici 2021”

Podeu visualitzar aquest avís a l’enllaç que us adjuntem a continuació, que correspon a la pàgina d’Hisenda a la qual cal anar en cas de presentar el Model 720:

Agencia Tributaria

En conseqüència, l’obligació d’incloure les critpomonedes a l’estranger, sempre que se superin els llindars legals, al Model 720, es posposa a l’exercici 2022, és a dir, al model que es presenta, abans del 31 de març de 2023.

Per a qualsevol assumpte relacionat amb aquest o altres temes de transcendència tributària, no dubteu a contactar-nos.

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.