Criptomonedes a Model 720: a partir de 2022

Després de l’aprovació de la Llei contra el frau fiscal el juliol de 2021 s’incloïa l’obligació de declarar les criptomonedes al Model 720, de declaració de béns i drets situats a l’estranger. Si bé no s’establia específicament l’entrada en vigor de la norma esmentada, s’entenia que aquesta obligació existiria ja per a la declaració d’aquest model per a l’exercici 2021, és a dir, la declaració que s’ha de presentar abans del 31 de març de 2022 referent als béns i drets a l’estranger que el contribuent tingués en data 31-12-2021.

Tot i això, el Govern no ha desenvolupat encara, estant a prop del termini legal de presentació de la declaració, un model específic per a les criptomonedes, per la qual cosa molts contribuents no tenien com declarar-les.

El passat divendres 18 de març, en una comunicació publicada a la pàgina de l’Agència Tributària, s’informava del següent avís:

  • AVÍS: Al model 720 no s’informa de monedes virtuals.
  • La declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger no és exigible respecte de l’exercici 2021”

Podeu visualitzar aquest avís a l’enllaç que us adjuntem a continuació, que correspon a la pàgina d’Hisenda a la qual cal anar en cas de presentar el Model 720:

Agencia Tributaria

En conseqüència, l’obligació d’incloure les critpomonedes a l’estranger, sempre que se superin els llindars legals, al Model 720, es posposa a l’exercici 2022, és a dir, al model que es presenta, abans del 31 de març de 2023.

Per a qualsevol assumpte relacionat amb aquest o altres temes de transcendència tributària, no dubteu a contactar-nos.

    Ompliu el formulari per contactar-nos