Què passa si no presento la declaració de la renda: Totes les sancions

Presentar la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un maldecap per a moltes persones que no disposen del temps necessari o no saben be bé com fer-ho. Però has de saber que aquestes excuses no serveixen a Hisenda, i si no la presentes dins del termini establert, t’exposes a sancions que et poden sortir força cares.

En aquest article t’explicarem què passa si no presentes la declaració de l’IRPF a temps, tan si et surt a ingressar com a retornar. Però abans assegura’t si tens obligació de presentar-la o no.

Com saber si estàs obligat a presentar la declaració de la renda?

Les persones físiques residents a Espanya no estan obligades a declarar els seus ingressos en els següents casos:

  • Si els rendiments del treball no superen els 22.000 Euros anuals.
  • Si els rendiments del capital mobiliari i els guanys patrimonials no superen els 1.600 Euros anuals.
  • Si les rendes immobiliàries, les rendes del tresor i les subvencions per a la compra de pisos de protecció oficial no superen els 1.000 Euros anuals.

Dins d’aquests tres punts encara hi ha més excepcions (com el fet de que els rendiments del treball procedeixin d’un sol pagador o de més d’un, per exemple). Per conèixer-les totes al detall t’animem a llegir el nostre article sobre qui no està obligat a presentar la declaració.

A més, sabies que alguns No Residents a Espanya també han de presentar la declaració de l’IRPF?

Presentar la declaració fora de termini amb resultat a ingressar

Aquest escenari és força perillós, ja que Hisenda no es pren gaire bé que no li paguis a temps. No obstant, la teva bona fe encara pot servir d’ajuda, així que si ets tu mateix qui acudeixes a presentar la declaració abans que l’Agència Tributària t’ho sol•liciti, les conseqüències seran menors. Concretament, els recàrrecs seran:

  • Si pagues en els següents tres mesos després de finalitzar el període de presentació, el recàrrec és del 5% de l’import a ingressar.
  • Si pagues entre els 3 i 6 mesos després d’acabar el termini, el recàrrec és del 10%.
  • Si pagues entre els 6 i 12 mesos següents a finalitzar el termini, el recàrrec és del 15%.
  • Si pagues amb més de 12 mesos de retràs, el recàrrec és del 20% més els interessos de demora.

En canvi, si Hisenda detecta que no has pagat dins del termini establert i es veu obligada a demanar-te’n el perquè, les sancions s’eleven entre un 50% i un 150% de l’import que resulti a ingressar més els interessos de demora.

Presentar la declaració fora de termini amb resultat a retornar

En realitat, aquí el perjudicat de l’oblit ets tu, ja que deixes de rebre uns diners que Hisenda ha de retornar-te. No obstant, això no significa que t’alliberis d’una sanció per presentar-la fora de termini.

En cas de presentar fora de termini una declaració de l’IRPF amb resultat a retornar, la multa és de 200 Euros, tot i que pot quedar-se en 75 Euros si et mostres d’acord amb la sanció i la ingresses dins d’un termini determinat.

Si és hisenda qui reclama la presentació de la declaració hauràs d’assumir les despeses íntegres de la sanció tot i que sense més recàrrecs, ja que no hi ha cap import a ingressar.

Tant si estàs dins del termini per presentar la declaració de l’IRPF com si ja l’has esgotat i vols pagar la menor quantitat possible, a GM Tax t’ho posem fàcil. Fem la declaració per tu de forma ràpida, pròxima i professional. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com.

    Ompliu el formulari per contactar-nos