Excepcions IRPF: Qui NO està obligat a presentar la declaració?

Has de presentar la declaració de l’IRPF obligatòriament? Segurament cada any li sorgeixi la mateixa pregunta a milers de ciutadans, sobretot aquells que no tenen experiència en aquest àmbit o han canviat de treball fa poc.
Encara que la norma bàsica diu que ningú està exempt, la llei de l’IRPF estipula vàries excepcions a l’hora de realitzar la declaració de la renda, que tenen a veure amb l’import que s’hagi guanyat durant l’any i la seva procedència. A continuació mostrem totes les possibles situacions que permetrien la no obligatorietat de realització de la declaració de l’IRPF en relació amb el tipus de rendiments que s’obtenen. Si ets No Resident i tens dubtes sobre si has de declarar la teva renda, clica aquí.

Si obtens rendiments del treball inferiors a 22.000 Euros d’un sol pagador

Si tan sols treballes per un pagador i els teus ingressos en concepte de rendiments del treball no assoleixen la xifra dels 22.000 Euros, no hauràs de fer la declaració de la renda obligatòriament. Al País Basc, aquest límit es redueix a 20.000 Euros.
Exemple: un treballador que durant tot l’any ha treballat en la mateixa empresa cobrant mensualment 1.200 Euros no estarà obligat a presentar l’IRPF, ja que al cap de l’any haurà guanyat 14.400 Euros.

Si has guanyat menys de 12.000 Euros amb varis pagadors

Si has cobrat per part de més d’un pagador, aquesta quantitat mínima es redueix. En cas que la suma percebuda pel segon pagador i els següents superi els 1.500 Euros, el límit per no declarar serien els 12.000 Euros anuals, mentre que si no assoleix aquesta xifra (1.500 Euros), es manté l’aplicació del límit dels 22.000 Euros.
Exemple: No estaria obligat a declarar l’IRPF una persona que del seu principal pagador cobrés 15.000 Euros i del segon 1.000 Euros. Fixa’t que tampoc superaria els 22.000 Euros de la primera excepció comentada.

Si cobres una pensió inferior a 12.000 Euros

El límit de 12.000 Euros també afecta a les persones que tan sols cobren pensions de la Seguretat Social i el percentatge de retenció no s’hagi determinat mitjançant un procediment especial. Tampoc s’inclouen les pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
En aquest tram de 12.000 Euros entren també aquelles prestacions passives recollides a l’article 17.2 a) de la Llei de l’IRPF i aquelles en les que el pagador dels rendiments del treball no està obligat a retenir.

Si has obtingut menys de 1.600 Euros com a rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials

Es consideren rendiments del capital mobiliari els interessos de comptes bancaris, bons, obligacions, títols de renta fixa, dividends d’accions. A més cal tenir en compte les plusvàlues obtingudes per la transmissió d’actius. Si entre tots ells no has cobrat més de 1.600 Euros (i no has percebut cap altre tipus d’ingressos) no estàs obligat a presentar declaració de l’IRPF.

Si has obtingut menys de 1.000 Euros procedents de diverses tipologies d’ingressos

No estaran obligats a presentar l’IRPF aquelles persones que hagin obtingut exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials fins a un import de 1.000 Euros o pèrdues patrimonials inferiors a 500 Euros, en tributació individual o conjunta.

Puc declarar l’IRPF igualment?

Que no s’estigui obligat a presentar la declaració de renda no vol dir que no es pugui fer. És més, en moltes ocasions convé presentar-la, ja que el resultat de l’IRPF pot sortir a retornar, percebent un import que potser no tenies previst.
La millor forma de saber si hauries o no de presentar l’IRPF és fer una predeclaració. Per realitzar-la correctament et recomanem que acudeixis a una assessoria fiscal amb experiència com GM Tax. Molt ràpidament sabràs si fer la declaració et surt a compte o és millor fer servir el privilegi de quedar exempt de presentar-la.

    Ompliu el formulari per contactar-nos