Pròrroga Impost sobre el Patrimoni: Què passarà al 2019?

L’Impost sobre el Patrimoni, també conegut com a impost sobre la riquesa, és un impost directe i personal que grava el patrimoni de les persones físiques, calculant el valor de tots els béns del subjecte passiu. Es tracta d’un impost el rendiment del qual està cedit a les Comunitats Autònomes, a més de poder aplicar el tipus de gravamen, reduccions i bonificacions que creguin convenients.

A continuació t’explicarem qui haurà de declarar l’Impost sobre el Patrimoni al 2018, quines especificacions tenen Comunitats Autònomes com Catalunya o Madrid i què passarà al 2019 al respecte.

Qui ha de pagar l’Impost sobre el Patrimoni?

L’impost sobre el Patrimoni és un tribut temporal. L’any 2008, el govern el va suprimir però es va recuperar al 2011 en plena crisi econòmica, ja que representa una recaptació molt important per a les Comunitats Autònomes. Encara que en un principi només s’havia de prolongar 2 anys, encara se segueix pagant al 2018 a través del Model 714.

Pagar l’Impost sobre el Patrimoni (o no) dependrà de la valoració conjunta del patrimoni del contribuent. En la majoria de Comunitats Autònomes han de fer-ne front aquelles persones la renda patrimonial de les quals sigui igual o superior a 700.000 Euros, encara que hi ha excepcions com veurem a continuació.

Els contribuents espanyols hauran de declarar els seus béns i drets que tinguin tant a Espanya com a l’estranger (obligació personal). En canvi, els no residents fiscals només hauran de declarar per aquells béns i drets que tinguin a Espanya (obligació real).

Impost sobre el Patrimoni a Catalunya i Madrid

Com ja hem comentat, cada Comunitat Autònoma té el poder de decidir com vol aplicar l’Impost sobre el Patrimoni. La comunitat de Madrid i Catalunya es troben en pols oposats.

A Catalunya no s’aplica cap bonificació sobre la quota, i el mínim exempt és de 500.000 Euros bruts, en lloc dels 700.000 Euros que tenen la majoria de la resta de comunitats. Això provoca que sigui la Comunitat Autònoma en la que més contribuents hi hagi.

En canvi, la Comunitat de Madrid ofereix una bonificació del 100%, de manera que cap contribuent d’aquest territori ha de pagar l’Impost sobre el Patrimoni, encara que han de presentar l’autoliquidació si el valor dels béns i drets supera els 2.000.000 d’Euros.

Altres comunitats que hagin regulat un mínim exempt específic són Aragó (400.000 Euros), Extremadura (500.000 Euros) o la Comunitat Valenciana (600.000 Euros).

Impost sobre el Patrimoni al 2019

Com hem comentat anteriorment, l’Impost sobre el Patrimoni estava previst com a temporal, però any rere any s’ha anat “renovant”. Per tant, fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019 no se sabrà si s’haurà de seguir pagant aquest impost o bé si patirà modificacions.

Tant si s’acaba aprovant la renovació de l’Impost sobre el Patrimoni als pròxims pressupostos com si no és així, contacta amb nosaltres si necessites assessoria en relació a les teves obligacions fiscals. Tractarem el teu cas de forma personalitzada i professional.

    Ompliu el formulari per contactar-nos