Model 349 d’operacions intracomunitàries: informació clau

Segons l’article 93 de la Llei General Tributària, s’han de proporcionar dades, informes, antecedents i justificants a l’Administració Tributària sobre les operacions intracomunitàries sempre que siguis contribuent de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja siguis persona física o jurídica. Per formalitzar-ho és necessari presentar el model 349, del qual te n’expliquem els detalls a continuació.

Què és el model 349 d’operacions intracomunitàries?

El model 349 és la declaració informativa, a terminis, a través de la qual es detallen les operacions intracomunitàries, és a dir, aquelles adquisicions o entregues de béns i prestacions de serveis que es fan en altres països de la Unió Europea. Recorda que si es tracta d’una compra o venda en un país que no pertany a la UE, aquestes operacions es consideren exportacions i importacions, i tenen un tractament fiscal diferent. Pots consultar aquí dos articles on t’expliquem la tributació tant de les adquisicions intracomunitàries com de les importacions.

És important aclarir que només s’han d’incloure les operacions realitzades amb empreses o professionals, ja que les que impliquen a particulars no es consideren operacions intracomunitàries.

També resulta fonamental recordar que per declarar les operacions al model 349 s’ha d’estar donar d’alta al Registre d’Operacions Intracomunitàries (ROI), tenir CIF intracomunitari i emetre la factura sense IVA. Si durant un any no realitzes operacions intracomunitàries, l’Agència Tributària et donarà de baixa al ROI.

Qui està obligat a presentar el model 349?

Ets autònom o tens una societat i has realitzat alguna operació intracomunitària? Sigui quin sigui el règim de l’IVA per al qual tributis, i l’import de la compra o venda, hauràs de presentar el model 349.

Quan s’ha de presentar el model 349?

El model 349 té una periodicitat mensual. En concret, s’ha de presentar durant els primers 20 dies naturals del següent mes al qual s’ha realitzat l’operació intracomunitària. Les operacions realitzades al juliol es podran presentar durant tot el mes d’agost i els primers 20 dies de setembre.
Atenció!
La presentació pot ser anual, trimestral o bimensual si…

  • Anual: si l’import total d’entregues de béns i prestacions de serveis durant l’any anterior no va ser superior a 35.000 euros sense IVA i, a més, l’import d’entregues de béns a altres estats membres no va ser superior a 15.000 euros. En aquest cas, el termini de presentació del model 349 és de l’1 al 30 de gener.
  • Trimestral: Si ni durant el trimestre de referència ni en els últims quatre trimestres es superen els 50.000 euros en entregues de béns i prestacions de serveis sense IVA.
  • Bimensual: si a l’acabar el segon mes d’un trimestre, l’import de les operacions intracomunitàries supera els 50.000 euros.

Fixa’t que no es tenen en compte les adquisicions per calcular la periodicitat de la presentació del model 349, si no les entregues de béns i prestacions de serveis.

Com s’ha de presentar el model 349?

El model 349 es presenta a través de la pàgina web de l’Agència Tributària. Dins l’apartat de Tràmits, accediràs a la presentació que requereixis mitjançant certificat digital o la cl@ve PIN.

Un cop dins, podràs introduir les dades o bé importar el fitxer generat a través de la plataforma d’Informatives de l’AEAT (pots descarregar-la al següent enllaç i generar el model 349. Quan hagis completat tota la informació, o bé importat el fitxer, només hauràs de prémer a Firmar i enviar.

Les dades del model 349 també hauràs d’incloure-les a la declaració de l’IVA mitjançant el model 303, separant segons es tracti d’adquisicions o entregues intracomunitàries.

Si tens algun dubte sobre com presentar el model 349 o prefereixes que una consultoria especialitzada ho faci per tu, contacta amb GM Tax. Ens ocuparem del teu cas en detall, de forma professional i pròxima.

    Ompliu el formulari per contactar-nos