Model 211: ¿Comprar un immoble a un No Resident?

Aquelles persones que no tenen la seva residència fiscal a Espanya però que obtenen rendes al país han de pagar l’impost sobre la renda de no residents (IRNR), tal com s’estableix en el model 210.

A més, quan un no resident ven un pis que té a Espanya ha de pagar un percentatge a Hisenda. Això ho regula el model 211 i ho anem a explicar més detalladament a continuació, ja que és un tema que moltes vegades es desconeix.

Ets No Resident Fiscal?

Per saber si ets Resident fiscal a Espanya o no, has de complir una sèrie de requisits que estableix la Llei d’IRPF. En el seu article número 9 deixa clar que seran residents espanyols aquells que:
– Estiguin més de 183 dies a l’any al país.
– Tinguin el nucli de les seves activitats econòmiques en territori espanyol, directament o indirectament.
– Siguin el cònjuge no separat legalment amb fills menors d’edat que resideixin habitualment a Espanya i depenguin d’aquesta persona.

Model 211 IRNR: Retenció en la transmissió d’un immoble

Quan es compra un immoble que està en territori espanyol a una persona que no resideix fiscalment a Espanya és obligatori que el comprador retingui una quantitat de diners equivalent al 3% del preu de la compra per ingressar-la Hisenda. La declaració d’aquesta retenció, i posterior ingrés, es realitza a través del model 211, tant si l’adquirent és una persona física com jurídica i si és resident fiscal o no.
Un cop pagada la quantitat del 3% retinguda, s’haurà de lliurar una còpia del justificant de pagament al No Resident que ha venut el seu immoble perquè pugui descomptar a l’hora de declarar el guany obtingut per la transmissió. Per calcular el guany patrimonial haurà de restar el valor de la venda al valor de la compra i sumar-li les despeses de la compra (impostos inclosos). Quan obtingui el resultat, haurà de pagar el 19% per la diferència si és de la Unió Europea, Noruega o Islàndia o el 24% si és d’un altre país. A aquest import se li descomptarà el 3% del model 211 que li han de donar.

Quan declarar el model 211?

La presentació de la declaració i l’ingrés dels diners que equival al 3% del preu de compra s’ha d’efectuar en el termini d’un mes des de la data de transmissió de l’immoble.

I el model 210 declarant el guany patrimonial obtingut on es descomptarà l’import del 3% retingut, s’ha d’efectuar en el termini de 4 mesos des de la data de la transmissió de l’immoble.

A GM Tax resoldrem tots els teus dubtes sobre la llei de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) i el seu model 211, que algunes vegades pot portar mals de cap. Tenim una àmplia experiència en gestionar temes relacionats amb l’Agència Tributària i ens adaptem a cada cas personalment.

    Ompliu el formulari per contactar-nos