Model 202: Perquè serveix, instruccions, terminis i molt més

Tal i com t’expliquem a la nostra Guia bàsica de l’Impost sobre Societats a Espanya, si la teva empresa té beneficis o té una facturació elevada hauràs de presentar el Model 202, a més de la declaració anual mitjançant el Model 200. En aquest article t’expliquem perquè serveix aquest model, els terminis dels quals disposes, les instruccions per presentar-lo correctament i molt més.

Perquè serveix el Model 202?

El Model 202 serveix per pagar a compte l’Impost sobre Societats. És a dir, per a pagar per avançat l’IS a l’Agència Tributària.
Quan presentis el Model 200, es regularitzarà l’import a pagar amb els pagaments a compte, així que si has pagat de més, podràs demanar una devolució per la diferència.

La teva empresa ha de presentar el Model 202?

Hi ha dos escenaris en els quals la teva empresa haurà de presentar el Model 202:

  • Si el resultat de l’exercici anterior va ser positiu.
  • Si el volum d’operacions de l’exercici anterior va ser superior a 6.0000.000,00€, tant si hi havia beneficis com si no.

Terminis per pagar el Model 202

El pagament a compte mitjançant el Model 202 es divideix en 3 terminis diferents:

1. El primer pagament va de l’1 al 20 d’abril.
2. El segon pagament, de l’1 al 20 d’octubre.
3. El tercer pagament, de l’1 al 20 de desembre.

En cas de domiciliar el pagament, el termini passa a ser de l’1 al 15 dels mateixos mesos.

Instruccions per calcular i presentar el resultat del Model 202

Pots calcular el pagament a compte del Model 202 de dues formes:

Per una banda, pots prendre la quota íntegra de l’últim Impost sobre Societats i restar-li les deduccions, bonificacions i retencions i ingressos a compte. Al resultat que et surti, hauràs d’aplicar-li el 18%, obtenint així l’import a ingressar. Al primer pagament hauràs de realitzar aquesta operació prenent el resultat de l’Impost sobre Societats presentat durant l’exercici anterior, mentre que per als dos següents ja podràs tenir en compte l’IS presentat al mateix exercici.

Per altra banda, també pots aplicar un percentatge variable en funció del resultat del mateix any, una opció obligatòria per a les empreses amb més de 6.000.000,00€ en volum d’operacions i per les que s’acullin al règim fiscal especial. En aquest cas, el primer pagament es calcula sobre el resultat del 1r trimestre, restant bonificacions, retencions i ingressos a compte, el segon pagament el calcularàs sobre el resultat a 30 de setembre i el tercer pagament, sobre el 30 de novembre.

Tant si decideixes calcular el pagament a compte d’una forma o una altra, hauràs de presentar-lo de forma telemàtica. No pots imprimir-lo en PDF i entregar-lo en ma, per exemple. Hauràs d’omplir el Model 202 a través del portal d’Hisenda i seguir tots els passos.

Si vols que aquesta operació la dugui a terme una assessoria especialitzada en temes fiscals, contacta amb nosaltres. Gestionem la presentació de models com el 200 o el 202 amb tota professionalitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos