Com empadronar-se a Espanya i què significa fiscalment

Totes aquelles persones que resideixin a Espanya tenen la obligació d’empadronar-se al municipi on viuen. A continuació explicarem com fer-ho, quins beneficis té i què significa a efectes fiscals que un estranger s’empadroni a Espanya.

Què és l’empadronament i per a què serveix?

El padró municipal és el registre administratiu que recull a tots els veïns que resideixen en el municipi en qüestió. Empadronar-se significa obtenir una acreditació que confirma que vius allà.
Es tracta d’un procediment necessari per dur a terme diversos tràmits, alguns tan importants com els següents:

 • Sol•licitar regulació o permisos de residència i treball.
 • Sol•licitar carnet d’assistència sanitària.
 • Convalidar el permís de conduir.
 • Inscriure els fills a l’escola.
 • Accedir a prestacions socials.
 • Aconseguir els papers de residència definitius.

Requisits i documentació necessària per empadronar-se a Espanya

Per empadronar-se és necessari acudir a l’oficina de l’ajuntament que et correspongui. La documentació que et requeriran serà la següent, així que millor que la tinguis preparada per evitar fer més viatges dels necessaris:

 • Formulari d’alta individual o col•lectiu.
 • Passaport original i fotocòpia.
 • Contracte de lloguer firmat i fotocòpia o autorització firmada del propietari de la vivenda.
 • En cas de tenir fills: passaports, llibre de família i fotocòpies.

Si no tens papers, és a dir, no et trobes a Espanya en situació regular, no hi ha cap problema. L’ajuntament no revisa la legalitat de les persones que resideixen al territori espanyol, només les registren al padró.

Quins efectes fiscals suposa estar empadronat a Espanya?

Empadronar-se suposa que, a efectes civils, la persona es converteix en resident a Espanya a causa que té a Espanya la seva residència efectiva. D’aquesta manera, declara davant l’Administració espanyola que la seva residència habitual passa a estar situada en territori espanyol, un fet que comporta efectes fiscals.
L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és aquell impost personal, progressiu i directe que grava la renda obtinguda durant un any natural per les persones físiques residents a Espanya. En concret, grava la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials i imputacions de renda mundials. Tot i així, recorda que existeixen determinades excepcions que et permeten quedar exempt de l’obligació de realitzar la declaració de l’IRPF.
Si en el teu cas, no ets resident a Espanya però per diversos motius has decidit empadronar-te, has de tenir molt en compte els efectes del citat empadronament. S’ha de vigilar a l’empadronar-se perquè, encara que realment no resideixis en territori espanyol, el padró pot ser una prova a utilitzar per part de l’Administració Tributària espanyola per a justificar i demostrar que has de tributar a Espanya com a resident, ja que estar empadronat a Espanya suposa que tens la teva residència efectiva en territori espanyol.
Si requereixes d’assessorament per a qualsevol tipus de tràmit fiscal, així com ajuda en la gestió de la declaració d’IRPF, contacta amb GM Tax. Ens encarregarem de resoldre’t qualsevol tipus de dubte o problema, sempre amb total professionalitat i proximitat.

  Ompliu el formulari per contactar-nos