Article 7p: Pagar IRPF per treballs a l’estranger?

La Llei que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) intenta promoure que Espanya sigui un país amb empreses internacionals i amb inversió científica i en R + D, encara que no sempre ho aconsegueixi. Entre les modificacions que es van dur a terme fa anys perquè les empreses veiessin la globalització com una oportunitat i una eina per créixer es va crear l’article 7p de l’IRPF.
Aquest article inclou l’exempció de tributació per IRPF per als treballadors amb nòmina en una empresa resident a Espanya que es desplacin a l’estranger per realitzar un treball que té com a destinatari una empresa que no resideix a l’Estat espanyol. Encara que dit així queda bonic, hi ha alguns requisits indispensables que veurem a continuació.

Article 7p IRPF: Requisits de l’exempció per treballs a l’estranger

Si, per ara, compleixes el fet de treballar en nòmina per una empresa resident a Espanya i vas a realitzar algun tipus de feina a l’estranger per a una entitat no resident, t’has de fixar que també entres dins d’aquests requisits:
– Els treballs realitzats a l’estranger no poden superar els 60.000 € de remuneració.
– Hi ha d’haver un desplaçament real efectiu del treballador al país estranger.
– Al país de desplaçament ha d’existir un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d’aquest impost.
– El país de desplaçament no pot ser un país o territori considerat paradís fiscal.
– A més de treballar per a una empresa espanyola, la persona ha de ser resident a Espanya.

Com s’aplica l’exempció per treballs a l’estranger?

És important que, a l’hora de desplaçar a un treballador a l’estranger, es tingui en compte l’article 7p de l’IRPF en la nòmina i que s’apliqui directament l’exempció. Si l’aplica el treballador directament en l’IRPF, segurament tindrà problemes, ja que la declaració no coincidirà amb les dades fiscals i tindrà un requeriment d’Hisenda.
A més, cal tenir en compte alguns consells perquè tot surti bé:
– Cal conservar els documents que certifiquin l’entrada i la sortida del país per part del treballador, com ara bitllets d’avió o visats.
– A la part de retribució que es rep a Espanya es realitzarà la retenció que correspongui pel total de percepcions, sense comptar l’exempció.
– L’empresa haurà de declarar sota la Clau A del model 190 de resum de Retencions els salaris subjectes i sota la Clau L Subclau 15 els salaris exempts.

Article 7p IRPF: Exemple aclaridor

Per veure de forma més clara en què consisteix tot el que t’estem explicant, posarem un exemple. Seria el cas d’un treballador espanyol d’una multinacional espanyola que es trasllada a la Xina durant 3 mesos per realitzar un projecte per a una entitat xinesa. El sou que rebi durant aquests 90 dies, si és menor a 60.000 €, estarà exempt de tributació d’IRPF gràcies a l’article 7p.
L’avantatge que s’aconsegueix amb l’aplicació d’aquest article és incentivar els empleats a l’hora d’acceptar una feina a l’estranger, ja que sense la retenció d’IRPF poden guanyar més diners que estant treballant a Espanya. D’aquesta manera, es compensa una mica el fet de treballar lluny de casa.
Si vas a afrontar algun tipus de treball a l’estranger, compleixes (o creus que compleixes) els requisits que t’hem detallat en aquest post i tens dubtes sobre l’article 7p de l’IRPF, consulta’ns. En GM Tax som especialistes en aquest tipus de casos fiscals, estudiem el teu cas al detall i t’assessorem amb total professionalitat i proximitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos