Els 8 Errors més comuns a l’esborrany

No és or tot el que lluu en la confecció de la declaració d’IRPF per part dels tècnics de l’Agència tributària. A final, les dades proposades per a l’esborrany provenen de les declaracions informatives presentades per tercers i la informació que obté l’agència tributària d’altres administracions pel que moltes vegades es cometen, vulguem creure, errors involuntaris que poden suposar un gran canvi en la declaració si ens fixem una miqueta.

Els errors més habituals són els següents:

1. Incorporació de descendents

Si durant l’any s’ha incorporat un nou membre a la família, ja sigui natural o adoptat, és important revisar que aquesta circumstància està registrada en l’esborrany, ja que incrementa el mínim familiar exempt en fins a 4.500 €!

2. Quan hi ha hagut adquisicions d’immobles durant l’any, solen imputar 365 dies en lloc dels dies proporcionals.

Si s’ha adquirit, ja sigui per compra o bé per herència d’un familiar, un bé immoble, cal revisar els dies de l’any en què aquest bé ha estat en el nostre patrimoni, ja que per defecte es solen imputar 365 dies i, depenent del valor cadastral, pot suposar una gran diferència.

3. Percentatges de titularitat d’immobles i referències cadastrals

En casos en què les titularitats són compartides entre els cònjuges, o bé entre germans, en moltes ocasions a un dels cotitulars se li imputa el 100% de la titularitat, mentre que a la resta se’ls imputa correctament. És el cas per exemple de matrimonis en els quals a un dels cònjuges se li atribueix el 100% de la segona residència i l’altre el 50%, i per tant, sinó es revisa bé, estaríem pagant pel 150% d’un immoble.

4. Pensions compensatòries a l’ex cònjuge i / o pensions d’aliments als fills.

Les pensions alimentàries que pagues als teus fills, així com la pensió compensatòria a l’ex cònjuge són una despesa deduïble en la renda. Això sí, només fins el que estableix l’acord / sentència de separació o divorci.

5. Revisa l’opció més favorable. Individual o conjunta?

En teoria hisenda confecciona l’esborrany tenint en compte l’opció més favorable per a tu, és a dir, en la qual pagaràs menys. Tot i això, mai està de més revisar-lo, ja que és tan senzill com introduir les dades i les dels cònjuge i fills en el programa PADRE, i veure quin és el millor resultat.

6. Deduccions autonòmiques i estatals que no s’apliquen. Habitatge, lloguer. ENCARA POTS!

Que no t’espantin les notícies amb el que han tret la deducció per habitatge i lloguer. Si vas comprar la teva casa abans de 2013 o vas signar i vas pagar lloguer abans de 1 de gener de 2015, encara pots aplicar-te les deduccions. A més, has de tenir en compte que l’Impost es gestiona a parts iguals entre l’estat i les comunitats autònomes, així que és més que probable que la teva comunitat mantingui la deducció sense condicions.

7. Aportacions a plans de pensions

Si tu o la teva empresa heu aportat diners a un pla de pensions, que no se’t oblidi revisar que està posat en el teu esborrany, ja que et redueix la base imposable en fins a 8.000 €.

8. Afiliacions a sindicats i quotes de col·legis professionals

Les quotes que pagues per estar afiliat a un sindicat, així com les que satisfacis al teu col·legi professional, sempre que sigui obligatori per a l’exercici de la professió (advocats, arquitectes …) són una despesa deduïble del rendiment del treball, que no se’t oblidi!

De tota manera, mai està de més comptar amb l’ajuda d’un professional del sector que t’assessori i ajudi en aquests menesters. Si requereixes assessorament professional no dubtis en contactar amb nosaltres a https://gmtaxconsultancy.com

    Ompliu el formulari per contactar-nos