Com obrir una empresa subsidiària a Espanya: Passos i requisits

Abrir empresa subsidiaria en España

Obrir una empresa filial a Barcelona o a qualsevol altre punt d’Espanya requereix la creació d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia, tot i que la companyia matriu contribueixi amb el capital social o fins i tot la administri.

És important recordar que una filial és un subjecte jurídic independent (amb els seus propis òrgans de direcció i control), és a dir, una entitat diferent de la seva matriu que es considera a tots els efectes com a resident a Espanya i es troba, per tant, subjecta a la normativa local. És per això subjecte passiu de l’impost de societats espanyol i s’ha d’atenir a les obligacions comptables i fiscals vigents, així com presentar els seus comptes anuals i altres actes societaris inscriptibles en el Registre Mercantil. Cal no confondre-la amb una sucursal, que no és un ens jurídic independent i que depèn completament de la seva matriu.

Aventatges d’obrir una filial a Espanya

Per a una matriu estrangera que vol expandir el seu negoci, constituir una filial a Espanya constitueix una de les opcions més valorades en el panorama internacional actual. Això permet accedir al mercat espanyol i europeu i beneficiar-se de la llibertat de moviment de béns, reduir costos operatius i fiscals (gràcies als tractats existents) així com posicionar-se com una companyia internacional amb el prestigi que això comporta.

Passos i requisits per crear una empresa subsidiària a Espanya

Una filial pot ser una Societat de responsabilitat limitada o una Societat anònima en funció del capital que es desitgi aportar, el tipus de soci, el règim de transmissions de les quotes i l’operativa del negoci. En tots dos casos els passos per a la seva constitució són els mateixos i solen requerir entre unes 4 o 7 setmanes per completar-los tots:

 1. Obtenir el Número d’identificació fiscal (NIF) com a inversor estranger.
  2. Sol•licitar un certificat de denominació de la filial al Registre Mercantil central.
  3. Obrir un compte bancari a nom de la filial espanyola i desemborsar el capital social mínim. Un cop fet, l’entitat bancària emetrà un certificat del desemborsament.
  4. Redactar els Estatuts Socials de la filial on, entre d’altres, constarà l’objecte social, domicili, capital, règim de transmissions, sistema d’Administració.
  5. Acudir davant de notari per elevar a públic l’acte de la constitució de la filial (mitjançant Escriptura notarial).
  6. Presentar el model D1-A de declaració d’inversions estrangeres en el Registre de la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions.
  7. Inscripció de l’Escriptura notarial davant el Registre Mercantil.
  8. Obtenir el NIF definitiu de la filial.
  9. Finalitzar la resta de procediments fiscals i laborals, com la inscripció a la seguretat social, hisenda i altres organismes públics.

Per dur a terme tots els passos de forma senzilla i ràpida, et recomanem comptar amb els serveis d’una assessoria fiscal i legal com GM Tax. T’assessorem en tot el que necessitis de forma professional i personalitzada perquè no perdis temps ni t’arrisquis a deixar-te qualsevol tràmit. Contacta amb nosaltres sense compromís per saber com et podem ajudar Meta Description: Informa’t sobre com obrir una empresa filail a Espanya pas a pas i quins requisits es necessiten, així com els seus avantatges que suposa. T’ assessorem en tot!

¿Necesitas un Asesor Fiscal?

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.