.
0

Obrir una sucursal a Espanya: Passos i obligacions

Segons la normativa espanyola (articles 295 i següents del Reglament del Registre Mercantil), una sucursal és tot aquell establiment secundari dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del qual es desenvolupin, totalment o parcialment, les activitats de la societat.

Cal no confondre-la amb una filial, ja que, és una entitat jurídica independent, autònoma i diferent de la teva matriu, mentre que la sucursal depèn completament de la seva matriu.

A continuació us explicarem pas a pas com obrir una sucursal a Espanya, una de les formes d’emprendre més comunes d’un estranger. Tot i així, si vols agilitzar tot el procés (que pot arribar a ser etern) et recomanem que ho deixis en mans d’una assessoria fiscal experimentada com GM Tax o et posis en contacte amb ella per resoldre els teus dubtes. Estalviaràs temps i t’asseguraràs de complir totes les teves obligacions.

Reserva el nom de la teva sucursal

El primer moviment que has de fer és reservar el nom de la teva sucursal a Espanya. Es tracta d’un tràmit que a fer al Registre Mercantil Central.

La denominació d’una sucursal ha de tenir el mateix nom que la matriu. També hauràs de posar l’empresa matriu estrangera com a nom del representant legal, dins l’apartat del beneficiari.

Aconsegueix el Número del NIF per la sucursal a Espanya

Un cop reservat el nom has de obtenir el Número d’identificació fiscal (NIF). Per aconseguir-ho, l’Agència Tributària va sol·licitar els poders del representant legal de la sucursal a Espanya (que ha de ser una persona física o jurídica amb residència a Espanya) i l’acta de la junta de socis en la qual s’exposa la intenció de crear una sucursal.

També s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI o passaport del representant legal i el model 036.

Formalització de la sucursal a Espanya davant de notari

Amb el certificat del Registre Mercantil Central, la teva denominació reservada, el NIF de l’empresa estrangera, l’acta de la Junta Extraordinària de Socis, els poders per al representant legal i la seva documentació, els estatuts de l’empresa estrangera i el certificat del Registre Mercantil (també coneguda com a Cambra de Comerç) del país d’origen on estigui la matriu, hauràs de començar el tràmit de l’atorgament d’escriptura pública d’obertura de sucursal davant un notari espanyol.

De visita a l’Agència Tributària i al Registre Mercantil

A partir d’aquí caldrà demanar el NIF a l’Agència Tributària i presentar l’escriptura al Registre Mercantil.
Un cop inscrita, caldrà demanar el NIF definitiu per la sucursal i l’alta en el cens d’empresaris mitjançant un altre model 036.