Campanya d’hisenda de revisió de la declaració de la renda pels rendiments d’immobles arrendats

En aquestes últimes setmanes hem detectat que Hisenda està duent a terme una campanya massiva de revisió dels Rendiments de Capital Immobiliari inclosos en la declaració de l’IRPF.

Revisió fiscal de lloguers immobiliaris

S’estan enviant requeriments a molts dels contribuents que tinguin un o diversos immobles arrendats, ja sigui a Espanya o a l’estranger, als quals se’ls exigeix l’aportació dels justificants necessaris d’ingressos i despeses declarades, incloent:

  • contractes d’arrendament,
  • rebuts bancaris dels ingressos declarats,
  • prova documental de totes les despeses deduïdes, o
  • el document públic o privat d’adquisició de l’immoble si la despesa per amortització està calculat sobre la base d’aquest, entre altres.

 

¿Necesita Ayuda?

 

Si tens algun dubte sobre el tema o vols l’ajuda d’un professional per a contestar el que requereix Hisenda, a fi de poder justificar els imports declarats i evitar regularitzacions tributàries, que en cas de produir-se poden derivar en sancions, posa’t en contacte per telèfon o correu electrònic amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

    Ompliu el formulari per contactar-nos