Impacte econòmic del Coronavirus

En data d’avui ha estat publicades al BOE les mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19 a través del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març.

En l’àmbit tributari, les mesures aprovades, de moment, són:

  • S’apliquen exclusivament a companyies amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros el 2019.
  • S’apliquen als deutes el termini de presentació finalitzi des de 13 de març fins a 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
  • Es podran els imports corresponents a retencions, pagaments a compte de l’Impost sobre Societats i a IVA repercutit.
  • El termini d’ajornament serà de 6 mesos i no es meriten interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.
  • Es manté la no obligació de presentar garantia si l’import total és inferior a 30.000 Euros.

Cal indicar també que entre d’altres mesures aprovades s’inclou l’assimilació a accident de treball a l’efecte de l’subsidi d’incapacitat temporal per períodes d’aïllament o contagi produïts pel “Coronavirus”, una línia de finançament extra a través del ICO per al sector turisme, una bonificació en contractes de treballadors fixos discontinus en sectors de turisme, comerç i hostaleria, i la possibilitat de sol·licitar ajornament extraordinari en préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i la Petita i Mitjana Empresa.

Quedem a la vostra disposició en relació amb les esmentades mesures.

Indicar també que l’Agència Tributària a la seva pàgina web ha anunciat canvis en relació amb l’ampliació de terminis en els procediments tributaris, sense indicar exactament quins, de manera que caldrà seguir el tema en els pròxims dies i potser es vagin aprovant mesures addicionals a les indicades.

    Ompliu el formulari per contactar-nos