Extension of the Maternity Deduction to Day-care Centres

El Tribunal Suprem d’Espanya ha ampliat la deducció per maternitat en l’impost sobre la renda acceptant les despeses de guarderia per a nens menors de tres anys. Anteriorment, l’AEAT restringia la deducció exclusivament a les despeses pagades en centres amb autorització educativa, excloent moltes escoles bressol.

Més informació aquí: STS 41-2024 DEDUCCIÓ MATERNITAT IRPF AUTORITZACIÓ

    Ompliu el formulari per contactar-nos