.
0

Puc vendre per internet a preus diferents?

Nou Reglament UE 2018/302 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació.

El 3 de desembre d’enguany ha entrat en vigor un Reglament UE 2018/302 del Parlament Europeu que és d’àmbit Europeu i que té com a principal finalitat suprimir les barreres i diferències existents dins el mercat interior europeu i que fan que hi hagi discriminacions injustificades en el comerç electrònic segons nacionalitat o país de residència de l’adquirent i que acaba traduint-se en condicions de compra diferents segons d’on sigui o des d’on compri l’adquirent.

D’aquests actes discriminatoris, coneguts com “bloqueig geogràfic” són actes com; bloquejar o limitar l’accés a un web o plataforma, aplicar condicions de compra o de lliurament del producte diferents, limitar les modalitats de pagament segons nacionalitat o país de residència de l’adquirent etc.

Àmbit d’aplicació del Reglament UE 2018/302

A què s’aplica? A béns i serveis dirigits a consumidors finals o empreses / comerciants (clients) que l’adquireixen únicament per a ús final (no hi ha finalitats lucratives.

Qui està obligat a complir les disposicions d’aquest reglament?

 • Qualsevol empresa / comerciant que vengui productes online o bé a un Estat membre de la UE en el qual l’empresa / comerciant sol oferir aquest servei de lliurament o bé lliurats a un altre Estat membre de la UE pactat amb el consumidor.
 • Qualsevol empresa / comerciant que presti serveis per via electrònica o que el consumidor o client rebi els serveis en un lloc físic on l’empresa exerceixi la seva activitat.

Per tant:

 • No s’aplica a vendes en línia entregades fora de la UE.
 • No s’aplica a vendes fetes a favor d’altres empreses o comerciants amb finalitats lucratives.

Els consumidors finals o empreses i comerciants sense fins lucratius tenen dret a demanar la no discriminació quant a l’accés a interfícies en línia, pel que fa a condicions d’accés a productes i serveis (entre altres condicions de preu) i a modalitats de pagament i per tant en algunes circumstàncies que es descriuran a continuació a exigir que se’ls apliquin les mateixes condicions que s’aplicarien a altres consumidors o clients establerts a Espanya o en qualsevol altre Estat de la UE.

Concretament, aquest reglament obliga les empreses i comerciants dedicats a la venda de productes en línia a:

 1. NO Bloquejar o limitar l’accés dels clients a les seves interfícies en línia, a no redirigir aquest client a una versió de la interfície en línia diferent de la que el client hagués tractat d’accedir inicialment en virtut de la utilització d’un idioma o altres característiques associades a una nacionalitat o lloc de residència, llevat que el client doni el seu consentiment exprés abans de la redirecció.
 2. NO aplicar diferents condicions de pagament a una operació de pagament per motius relacionats amb la nacionalitat, lloc d’establiment o lloc de residència del consumidor o client.
 3. NO aplicar condicions generals d’accés diferents als productes o serveis prestats per motius relacionats amb la nacionalitat, establiment o amb el lloc de residència del consumidor o client quan es tingui intenció de:
 • Comprar d’un comerciant productes o serveis amb lliurament o recollida del producte en un Estat membre en què el comerciant ofereixi aquesta possibilitat.
 • Rebre d’un comerciant serveis que es presten per via electrònica.
 • Rebre d’un comerciant serveis i que siguin serveis que es presten per via electrònica, en un lloc físic de l’Estat Membre.

Únicament en aquestes situacions el Reglament obliga a donar la possibilitat al client d’adquirir productes exactament en les mateixes condicions que per als que siguin residents a l’Estat membre en què s’efectuï el lliurament o tingui lloc la recollida dels productes pel que en les lliuraments de productes a domicili no tenen perquè aplicar-se les mateixes condicions d’accés (entre ells el preu) que en altres estats membres. Per això:

 • Mateixes condicions generals d’accés: En la venda de productes en línia amb lliurament a un Estat membre on el comerciant ofereixi aquesta possibilitat (s) o tingui punts de recollida en un lloc acordat on entre comerciant i client, s’està obligat a aplicar el mateix preu de venda (i la resta de condicions) si el client va a recollir el producte sigui d’on sigui o amb independència des d’on compri el client.
 • Condicions generals d’accés diferents: en la venda de productes en línia lliurats a domicili quan no hi ha punts de recollida ni lliurament pre establerts en aquest Estat membre, no s’està obligat a aplicar el mateix preu de venda (i la resta de condicions).

Condicions generals d’Accés del Reglament UE 2018/302

Per” condicions generals d’accés “el Reglament entén totes les condicions i altres dades, com els preus nets de venda, que regulin l’accés dels clients als productes o serveis oferts per un comerciant, que s’estableixin , apliquin i es posin a disposició del públic en general per part del comerciant i que s’apliquin a falta d’un acord negociat individualment entre el comerciant i el client.

El mateix article 4.2. també preveu que fins i tot en els casos que si es compleixin els requisits d’aplicació de les mateixes condicions generals d’accés, pot haver diferències si estan justificades i no són discriminatòries. Per això, tret que aquestes diferències de condicions de contractació tinguin una raó de ser justa i que en cap cas es tracti d’una diferència per raó de nacionalitat o residència de l’adquirent haurà d’aplicar les mateixes condicions.

En qualsevol cas, les autoritats de control Espanyoles i sancionadores encara no han estat creades i possiblement trigarà mesos i per tant no hi haurà una persecució immediata, no obstant és un Reglament europeu en vigor que té plena eficàcia.

Qualsevol dubte al respecte podem assessorar i ajudar tenint en compte les característiques i operativa del seu negoci i trobar la forma de complir amb les noves exigències europees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*