201812.05
0

Puc vendre per internet a preus diferents?

Nou Reglament UE 2018/302 sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació.

El 3 de desembre d’enguany ha entrat en vigor un Reglament UE 2018/302 del Parlament Europeu que és d’àmbit Europeu i que té com a principal finalitat suprimir les barreres i diferències existents dins el mercat interior europeu i que fan que hi hagi discriminacions injustificades en el comerç electrònic segons nacionalitat o país de residència de l’adquirent i que acaba traduint-se en condicions de compra diferents segons d’on sigui o des d’on compri l’adquirent. D’aquests actes discriminatoris, coneguts com “bloqueig geogràfic” són actes com; bloquejar o limitar l’accés a un web o plataforma, aplicar condicions de compra o de lliurament del producte diferents, limitar les modalitats de pagament segons nacionalitat o país de residència de l’adquirent etc.

Àmbit d’aplicació del Reglament UE 2018/302

1. A què s’aplica? A béns i serveis dirigits a consumidors finals o empreses / comerciants (clients) que l’adquireixen únicament per a ús final (no hi ha finalitats lucratives.

2. Qui està obligat a complir les disposicions d’aquest reglament?

  • Qualsevol empresa / comerciant que vengui productes online o bé a un Estat membre de la UE en el qual l’empresa / comerciant sol oferir aquest servei de lliurament o bé lliurats a un altre Estat membre de la UE pactat amb el consumidor.
  • Qualsevol empresa / comerciant que presti serveis per via electrònica o que el consumidor o client rebi els serveis en un lloc físic on l’empresa exerceixi la seva activitat.

Per tant:

  • No s’aplica a vendes en línia entregades fora de la UE.
  • No s’aplica a vendes fetes a favor d’altres empreses o comerciants amb finalitats lucratives.

Els consumidors finals o empreses i comerciants sense fins lucratius tenen dret a demanar la no discriminació pel que fa a preus i altres condicions de la venda i per tant a exigir que se’ls apliquin les mateixes condicions que s’aplicarien per al lliurament d’un bé o per la prestació d’un servei a Espanya oa qualsevol altre Estat de la UE.

Concretament aquesta obligació està prevista a l’article 4 del Reglament: “un comerciant no aplicarà condicions generals d’accés diferents sobre productes o serveis per motius relacionats amb la nacionalitat o amb el lloc de residència o d’establiment del client”.

Condicions generals d’Accés del Reglament UE 2018/302

Per “condicions generals d’accés” el Reglament entén totes les condicions i altres dades, com els preus nets de venda, que regulin l’accés dels clients als productes o serveis oferts per un comerciant, que s’estableixin, s’apliquin i es posin a disposició del públic en general per part del comerciant i que s’apliquin a falta d’un acord negociat individualment entre el comerciant i el client.)

El mateix article 4.2. també preveu que pot haver-hi diferències si estan justificades i no són discriminatòries. De tot això es desprèn que si no és que aquestes diferències de condicions de contractació tinguin una raó de ser justa i que en cap cas es tracti d’una diferència per raó de nacionalitat o residència de l’adquirent haurà d’aplicar les mateixes condicions.

En qualsevol cas, les autoritats de control Espanyoles i sancionadores encara no han estat creades i possiblement trigarà mesos i per tant no hi haurà una persecució immediata, no obstant és un Reglament europeu en vigor que té plena eficàcia.

Qualsevol dubte al respecte podem assessorar i ajudar tenint en compte les característiques i operativa del seu negoci i trobar la forma de complir amb les noves exigències europees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*