Model 360/361: Devolució IVA suportat fora d’Espanya

Molts empresaris estan veient com la internacionalització de les seves empreses fa que hagin de suportar IVA en països de la Unió Europea que no són els seus. És el cas d’operacions amb IVA d’hotels i restaurants, una cosa molt típic en el cas de les fires de mostres, per exemple.
Per sanejar les seves finances és important conèixer com demanar una devolució de l’IVA suportat fora d’Espanya a través dels models 360-361.

Model 360/361: Com sol·licitar la devolució de l’IVA suportat a l’estranger?

Per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat fora d’Espanya s’ha de presentar el model 360/361 de forma telemàtica.
En aquest model hem de apuntar tota la informació relativa al proveïdor en el qual hem realitzat la despesa i sobre la factura del mateix (data, base imposable, quota de l’IVA aplicada, conceptes de la despesa realitzada). A més, s’haurà d’adjuntar la factura en la sol·licitud.
Si els països en què s’han realitzat les despeses són diferents, s’hauran de realitzar diferents sol·licituds.

Quan sol·licitar el model 360/361?

La freqüència de la sol·licitud del model 360/361 dependrà de la quantitat de diners que es reclami. Si la sol·licitud és per un import a retornar de més de 400 €, s’ha de realitzar de manera trimestral. Si aquest tracta d’una quantia de diners inferior a 400 €, haurà de realitzar anualment.
Els terminis per a sol·licitar la devolució de l’IVA suportat a l’estranger són els següents:
– Si es requereix una sol·licitud trimestral: Des del dia següent a la finalització del trimestre natural en el qual va ser suportada la quota fins al 30 de setembre del següent any natural.
– Si es requereix una sol·licitud anual: Des del dia següent a la finalització de l’any natural en el qual va ser suportada aquesta quota fins al 30 de setembre de l’any següent natura.
Cada país té les seves pròpies normes sobre els límits mínims a tornar, encara que el més comú és que l’import mínim sigui de 50 euros. No pots sol·licitar la devolució si l’import és inferior.

Com funciona la devolució de l’IVA?

Un cop presentat el model 360, l’Administració espanyola s’encarregarà de gestionar la devolució davant el país en el qual es va suportar l’IVA. Llavors, es procedeix a informar el sol·licitant per mitjà de l’enviament d’un justificant de recepció electrònic, havent de decidir en 15 dies la seva remissió per via electrònica a l’Estat membre en què van suportar les quotes.

Només es pot demanar una devolució de l’IVA suportat en països de la UE?

No, també pots recuperar l’IVA suportat a l’estranger si en aquest país hi ha un acord de reciprocitat amb Espanya, com és el cas de Canadà, Israel, Japó, Suïssa, Mònaco o Noruega, entre d’altres.
Si necessites assessorament sobre com aconseguir una devolució de l’IVA suportat fora d’Espanya mitjançant els models 360 i 361, no dubtis en contactar amb GM Tax. Analitzarem la teva situació i buscarem la millor solució (que es pot traduir en el retorn d’una quantitat de diners gens menyspreable).

    Ompliu el formulari per contactar-nos