Model 179: Declaració del lloguer de pisos turístics (Com Airbnb)

El Model 179 és la nova forma que té Hisenda de controlar les vivendes de lloguer turístic a través de plataformes com Airbnb, Windu, HomeAway o Niumba. Es tracta d’una mesura que servirà per reduir el nombre de lloguers turístics no declarats, així com detectar aquells que no compleixen amb la normativa.

Acostumes a utilitzar plataformes com Airbnb per llogar vivendes de la teva propietat com a pisos turístics? Segueix llegint i descobreix com et pot afectar l’entrada en vigor d’aquest Model informatiu.

Quan entra en vigor el Model 179?

Aquesta nova mesura de l’Agència Tributària que obliga a presentar el Model 179, entra en vigor al juliol de 2018. No obstant, és necessari informar sobre tot l’exercici. Això significa que s’haurà de declarar qualsevol pis turístic que s’hagi llogat des de l’1 de gener de 2018.

Què es considera una vivenda de lloguer turístic?

De la mateixa manera que Hisenda deixa clar què és una vivenda habitual i quines son les seves exempcions (com per exemple el guany patrimonial derivat de la seva venda per als contribuents majors de 65 anys) , també estipula què es considera una vivenda habitual amb fins turístics.

La part més interessant és la que detalla que s’ha de cedir de forma temporal la totalitat de la vivenda. És a dir, llogar només una habitació no entra, en teoria, dins del Model 179. Tot i això, recorda que llogar una habitació de la teva vivenda habitual no està sempre exempt d’impostos.

També s’estipula que la vivenda ha d’estar moblada i equipada per poder utilitzar-se immediatament i que el lloguer tingui fins lucratius.

Has de presentar el Model 179 si llogues el teu pis amb fins turístics?

Tal com informa l’Agència Tributària, estan obligat a presentar el Model 179 les persones i entitats que prestin el servei d’intermediació entre els cedents i cessionaris. És a dir, són les plataformes com Airbnb les que s’encarreguen del Model 179.

A les persones que lloguin les seves vivendes amb fins turístics, tan sols els afecta en que hauran de facilitar determinada informació a la plataforma, un fet que, per altra banda, ajuda a donar fiabilitat a aquest tipus d’activitats. A continuació la detallem.

Quina informació s’ha d’incloure al Model 179?

Les plataformes de lloguer turístic hauran de proporcionar la següent informació a través del Model 179:

  • Identificació del titular de la vivenda, del titular del dret en virtut del qual es cedeix la vivenda (si aquest és diferent del titular de la vivenda i de les persones o entitats cessionàries).
  • Identificació de l’immoble, incloent la referència cadastral.
  • Nombre de dies de cessió de la vivenda amb fins turístics.
  • Import cobrat pel titular pel lloguer de la vivenda.

Amb quina freqüència s’ha de presentar el Model 179?

El Model 179 s’ha de presentar de forma trimestral durant el mes següent a la finalització de cada trimestre. Per exemple, la declaració del primer trimestre s’ha de fer a l’abril i la segona, al juliol.

Si ets una persona o entitat que serveix d’intermediària en el lloguer de vivendes amb finalitat turística i necessites assessoria per presentar el Model 179, no dubtis en contactar amb GM Tax. De la mateixa manera, si tens alguna necessitat a l’hora de declarar el lloguer del teu pis o habitació, posa’t en contacte amb nosaltres. T’ajudarem de forma propera i professional.

    Ompliu el formulari per contactar-nos