“Mini Ventanilla Única”: Preguntes freqüents [Resoltes]

Des de l’1 de gener de 2015, tots els serveis de telecomunicacions, electrònics i de radiodifusió o televisió prestats per un empresari o professional a consumidors finals particulars, establerts o residents en un Estat de la Unió Europea diferent del prestador d’aquest servei, han de tributar en l’Estat d’establiment o de residència del consumidor final. Això significa que els operadors que presten el servei han de tributar per l’IVA en cada Estat en el que estiguin els seus consumidors finals.

Perquè els operadors compleixin amb aquestes obligacions tributàries de manera correcta, Hisenda ofereix un servei telemàtic anomenat Mini Ventanilla Única” (o “Mini One-Stop Shop” –MOSS-).

La finalitat d’aquest règim opcional és facilitar les coses als operadors després de les noves regles de localització, ja que permetrà que no hagin d’identificar-se i donar-se d’alta en cada Estat, sinó que podran presentar totes aquestes declaracions a través del seu Estat d’Identificació.

A continuació recopilem i responem algunes de les preguntes més freqüents sobre la “Mini Ventanilla Única” perquè clarifiquis tots els teus dubtes.

La “Mini Ventanilla Única” pot utilitzar-se en qualsevol tipus de serveis?

No, només poden utilitzar-la els professionals i empresaris que prestin serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o televisió i electrònics i el destinatari dels quals sigui un particular establer amb domicili/residència en un Estat de la Unió Europea diferent a la seu del prestador.

Si els serveis es presten exclusivament a empresaris o professionals, no s’aplica la “Mini Ventanilla Única”.

Què s’entén per serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o televisió i electrònics?

Els serveis de telecomunicació són aquells que tenen com a objectiu transmetre, emetre i rebre senyals, texts, imatges i sons o informació de qualsevol naturalesa per ràdio, mitjans òptics, fil o altres mitjans electromagnètics. S’inclou la cessió o concessió de drets a l’ús dels mitjans.

Els serveis de radiodifusió i televisió són aquells que subministren continguts d’àudio i audiovisuals a través de les xarxes de comunicació per ser escoltades o vistes simultàniament.

Els serveis prestats per via electrònica són aquells que consisteixen en la transmissió enviada i rebuda en destí per mitjà d’equips de processament i totalment transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres medis electrònics. Especialment són:

  • Subministres i allotjaments d’espais informàtics.
  • Subministres de programes i la seva actualització.
  • Subministres d’imatges, texts, informació i posada a disposició de bases de dades.
  • Subministres d’ensenyament a distància.
  • Manteniment a distància de programes i equips.

Els serveis de telecomunicació, de radiodifusió o televisió i electrònics també es coneixen com serveis TRE.

Com t’has de registrar a la “Mini Ventanilla Única”?

És necessari sol•licitar l’alta presentant el Formulari 034 per via electrònica. Per a això es requereix:

  • Un codi d’identificació individual, que expedirà l’Agència Tributària. Per a obtenir-lo és necessari comunicar-li a la AEAT mitjançant aquest correu electrònic: moss@correo.aeat.es
  • Un certificat electrònic reconegut segons les condicions que estableix la Llei 59/2003. Si l’empresari o professional és una persona que actua en nom propi també pot utilitzar un sistema d’identificació i autentificació amb clau d’accés en un registre previ com a usuari (PIN24H).

Un cop registrat, a patir de quan es pot utilitzar la “Mini Ventanilla Única”?

Aquest règim especial es pot aplicar a partir del primer dia del següent trimestre a aquell en què l’empresari o professional presenti davant l’Agència Tributària la seva declaració d’inici de les seves operacions compreses en un dels règims especials de la “Mini Ventanilla Única”.

És possible abandonar la “Mini Ventanilla Única”?

Sí, és possible abandonar el règim en qualsevol moment de forma voluntària, sigui o no prestant serveis TRE.
Només és necessari informar a la Agència Tributària al menys 15 dies abans del final del període trimestral anterior a aquell en el que es pretén deixar d’utilitzar la “Mini Ventanilla Única”.

Si vols més informació sobre com funciona com la “Mini Ventanilla Única” o dubtes sobre si el teu negoci és apte per a utilitzar-la, contacta amb nosaltres. Som una assessoria especialitzada en temes fiscals i pots comptar amb nosaltres per a qualsevol assumpte relacionat amb l’Agència Tributària.

    Ompliu el formulari per contactar-nos