Impost transmissions vehicles i cases

Quan es compra una casa o un cotxe de segona mà, el comprador ha de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), tal com es regula en el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre i per la Llei 22/2009 , de 18 de desembre. Es tracta d’un gravamen poc conegut, encara que si has de fer front a ell mai se t’oblidarà, ja que el preu a pagar no sol ser barat.
A més dels habitatges i dels vehicles (transmissions patrimonials oneroses), també grava operacions societàries com la variació del capital d’una societat i actes jurídics documentats.
En aquest article ens centrarem en el cas dels habitatges i els vehicles, ja que són els més comuns i no volem que l’impost t’agafi de sorpresa.

Impost sobre Transmissions Patrimonials en habitatges

La quantitat a pagar per un habitatge de segona mà depèn de cada comunitat autònoma. Per exemple, a Catalunya és del 10% sobre el valor d’adquisició, tot i que hi ha una sèrie de valors mínims basats en el valor cadastral i el coeficient municipal que es poden consultar a Etributs.cat

Impost sobre Transmissions Patrimonials en vehicles

En la compra de vehicles de segona mà, el tipus de gravamen per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials també depèn de cada comunitat autònoma. Si seguim amb l’exemple de Catalunya, veiem que és del 5% tot i que, a diferència del cas dels habitatges, no s’aplica al valor pel qual s’ha adquirit.
Per saber el valor a pagar, cal fer una sèrie d’operacions. En primer lloc, cal buscar el valor fiscal del cotxe en les taules de valoració d’Hisenda o el de la Comunitat Autònoma. Allà estan tots els models de cotxe que hi ha a Espanya i el seu valor. Si has fet servir el model del BOE, cal aplicar-li un percentatge per depreciació del vehicle, que depèn dels seus anys d’ús. En el model de la Generalitat s’aplica directament, ja que et dóna l’opció de veure el preu depenent de la seva antiguitat.
A Catalunya, el País Basc i Andalusia, aplicant el percentatge corresponent al valor fiscal del cotxe, ja tindríem el preu a pagar en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. En canvi, en la resta de comunitats, el preu pel qual es compra el vehicle influeix en el que cal pagar. Si aquest preu és superior al valor del cotxe (és a dir, es compra per 2.000 € un cotxe que té un valor de 1.500 €), cal aplicar el percentatge al preu que has pagat pel vehicle (és a dir, als 2.000 € , no als 1.500 €). Si, pel contrari, es compra per un preu inferior (es paguen 1.000 € per un cotxe que té un valor de 1.500 €), s’aplicarà al valor del cotxe, no al que s’ha pagat per ell. Comptat i debatut, s’aplicarà el percentatge al valor més alt entre el de compra i el del valor de les taules d’Hisenda.

Termini per pagar l’impost sobre transmissions patrimonials

El temps que tens per pagar l’impost és de 1 MES, des de la data de transmissió. S’ha de realitzar a la Delegació d’Hisenda de la comunitat autònoma corresponent.
L’impagament suposaria una inspecció tributària i s’obligaria el pagament amb una liquidació immediata i amb despeses de recàrrec.
Per a qualsevol consulta o assessoria en cas que hagis de pagar un impost sobre transmissions patrimonials, contacta amb GM Tax Consultancy. Som especialistes en tot tipus de temes que et afectin a tu i a l’Agència Tributària.

    Ompliu el formulari per contactar-nos