Fiscalitat dels Bitcoins a Espanya: Com tributen en la renda?

Les monedes digitals, com poden ser els coneguts Bitcoins estan a l’ordre del dia i cada any que passa guanyen més adeptes. Encara que sembla que estan envoltades per un suposat anonimat, no queden exemptes de complir les obligacions fiscals que se’ls suposen i Hisenda fa temps que adverteix que es posarà seriosa amb el tema.

Si fas servir els Bitcoins com a moneda de pagament o com a inversió, aquest article et servirà de referència sobre com tributen a la renda. T’estalviaràs més d’un disgust.

Com tributen les inversions en Bitcoins en la declaració de la renda

Si compres i vens Bitcoins i obtens un benefici amb això, es considera un guany patrimonial en la renda. D’aquesta manera, hauràs de sumar-la a la resta de guanys i pèrdues patrimonials com a derivada d’operar en borsa o comprar un fons d’inversió, per exemple. El percentatge de tributació d’aquest benefici és de:

  • Un 19% si els guanys són menors de 6.000 €
  • Un 21% si els guanys van dels 6.000 € fins als 50.000 €
  • Un 23% si els guanys són més grans de 50.000 €

Per al càlcul d’aquest guany patrimonial s’ha de tenir en compte la diferència entre el preu de compra i el preu de venda. Per exemple, si compres Bitcoins per un valor de 5.000 € i els vens per 7.000 €, hauràs de sumar 2.000 € a la resta de guanys patrimonials.

Cal destacar que si canvies Bitcoins per altres monedes virtuals s’entendrà efectuada la venda i hauràs de tributar pel benefici obtingut encara que no treguis els diners del moneder virtual i ho passis a euros.

I si tens pèrdues amb la compravenda de Bitcoins?

Si tens pèrdues amb la compravenda de Bitcoins pots compensar-les amb la resta de guanys patrimonials que incloguis a la renda, exactament igual que amb les accions. Si a la declaració d’aquest mateix any no hi hagués guanys amb què compensar, es pot fer en els següents 4 anys.

L’IVA en el Bitcoin com a moneda de pagament

Des del 2015, a la Unió Europea es considera als Bitcoins com un mètode de pagament més i a Espanya és legal fer-lo servir des d’aquest mateix any. Per tant, s’aplica l’IVA en qualsevol compra de béns i serveis, però no en la transmissió de la moneda.

Així doncs, com no hi ha IVA, tampoc hi ha l’obligació de tributar els Bitcoins per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

Cal presentar el model 720 per invertir en Bitcoins?

Si inverteixes en Bitcoins o altres monedes digitals pot ser que et plantegis si hauries de presentar el Model 720 de declaració de béns a l’estranger. Tècnicament no estan localitzades en cap punt geogràfic en concret, així que, tot i que l’Agència tributària no s’ha manifestat al respecte, no hauria de ser necessari presentar-lo.

Per realitzar la declaració de la renda (incloent-hi la tributació de les teves Bitcoins) sense perdre temps i de forma correcta, et recomanem que vagis a una assessoria fiscal com GM Tax. Tractarem el teu cas de forma professional i personalitzada.

    Ompliu el formulari per contactar-nos