Despeses de comprar o vendre una vivenda a Catalunya

Gastos comprar vender casa en Catalunya

Plantejar-se comprar o vendre una vivenda no és tan senzill com podria semblar. Darrere del preu que es veu als mostradors de les immobiliàries es troben una sèrie de despeses que acaben incrementant el preu a pagar dels compradors i reduint la quantitat a percebre per als venedors.

Per al comprador, el sobre cost que puguin tenir els impostos i despeses addicionals al preu de la vivenda acostuma a representar un 10% del preu en qüestió. Mentre que per al venedor no acostuma a ser tan costós, aquestes despeses no es poden deixar de tenir en consideració, doncs poden suposar un pagament futur que és millor haver previst.

Si estàs pensant en comprar o vendre una vivenda a Catalunya, aquest article et servirà per conèixer totes les despeses que hi estan involucrades i fer-te una idea sobre quin serà el preu final.

Despeses a càrrec del venedor en una compravenda de vivenda a Catalunya

Les despeses que ha d’assumir la persona que transmet l’immoble són:

 • L’impost sobre l’increment del valor del terreny o plusvàlua, en tots els casos (si no es pacta el contrari va sempre a càrrec del venedor).
 • El guany patrimonial – si n’hi hagués – en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques respecte al preu de compra.
 • Els derivats de la intervenció d’un agent immobiliari, si és el cas.
 • Els derivats de l’obtenció dels documents a entregar al comprador.

Recorda que existeixen beneficis fiscals com la venda de vivenda habitual de majors de 65 anys.

Despeses a càrrec del comprador en una compravenda de vivenda a Catalunya

Les despeses a les que haurà de fer front el comprador són:

 • El preu de compra de la vivenda.
 • En una obra nova, els imputables a l’escriptura d’obra nova i de divisió horitzontal de l’immoble.
 • L’IVA (10% del cost de la vivenda si es tracta d’una obra nova) i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials si és una vivenda de segona ma (a Catalunya és del 10% sobre béns immobles i del 5% en cas de vivenda habitual per a famílies nombroses, discapacitades i/o joves.
 • La minuta del notari davant del qual es concedeix l’escriptura pública de compravenda.
 • Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses d’aquesta gestió, si la fa un tercer.
 • Els derivats de l’escriptura del crèdit hipotecari per finançar la compra, si és el cas.
 • Les despeses d’obertura del préstec i els corresponents interessos, si ens trobem en el mateix supòsit.
 • Les despeses d’alta i/o canvi del titular dels serveis d’aigua, llum, gas, etc.

Com reduir les despeses en una compravenda de vivenda a Catalunya?

És força complicat reduir les despeses en la compravenda d’una vivenda. Un dels pocs punts on hi ha certa flexibilitat és respecte la hipoteca. Si pots evita-la, i si no, compara les condicions que t’ofereixen els diferents bancs i intenta pagar el màxim que puguis del que tinguis estalviat amb la finalitat de reduir els interessos derivats d’aquesta.

Pot ser útil conèixer les bonificacions que incorpora cada ajuntament en l’IIVTNU, o el tractament el renda per certs supòsits de reinversió (ara pràcticament extingits).

És interessant saber també que, en general, acaba sent més barata la compravenda d’una casa de segona mà que una d’obra nova.

Tingues en compte que no és un procés senzill i que molt probablement necessitis l’ajuda d’una assessoria com GM Tax per planificar totes les despeses i afrontar-les sense deixar-te res. Estudiarem el teu cas al detall perquè tot estigui en ordre i no paguis més del compte. Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres!

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.