Com obtenir un NIE/NIF A ESPANYA

Qualsevol persona o empresa estrangera que vulgui establir-se o fer algun tipus de negoci a Espanya, haurà de sol·licitar el Número d’Identificació Fiscal (NIE). És obligatori tenir aquest número per a quasi totes les transaccions econòmiques.

NIF per a estrangers ¿Quan ho necessites?

– Si qui vol fer una transacció a Espanya és una persona física, no una societat o un altre tipus d’entitat, haurà de demanar el número d’identificació fiscal (NIE o número d’identificació d’estranger) a la policia.
– Cal solicitar-lo a l’obrir un negoci o adquirir un bé a Espanya, com ara la compra d’un immoble. Aquesta situació és coneguda com Motiu Fiscal.
– Quan un estranger vulgui establir la seva residència en algun lloc d’Espanya ha de demanar un altre tipus de número d’identificació, la Targeta d’Identificació d’Estranger o TIE que està relacionada amb la seva residència a Espanya. Depèn de la nacionalitat i de la seva situació personal els requisits per sol·licitar la targeta de residència a Espanya són diferents i estan relacionats amb la política d’emigració i les seves normes aplicables.

On sol·licitar el NIF?

– El NIE o número d’identificació d’estranger per a persones físiques es pot sol·licitar a la Policia.
– També és possible sol·licitar el NIE a l’Ambaixada o Consolat espanyol del país estranger.

Obtenir el NIF com a Empresa o Societat

Quan el negoci es porta a terme per una societat, la manera de procedir per tal d’obtenir el NIF és diferent del cas anterior. En aquest cas, el NIF s’ha de sol·licitar directament  l’”Agencia Estatal de Administración Tributaria” (AEAT).Llavors, amb la finalitat d’obtenir el NIF és necessari entregar una documentació específica i fer determinats tràmits. Seguidament expliquem els principals passos que s’haurien de seguir en aquest cas.

Quins són els documents necessaris per fer el NIF d’Empresa / Societat?

1. Cal un document que certifiqui que l’empresa existeix i que està activa i que la persona que signa el poder específic (veure el punt següent) per a obtenir el NIF té poder suficient per fer-ho. Generalment s’utilitza un Certificat de Vigència i càrrecs del corresponent Registre Mercantil de cada país, que especifica que la societat està vigent i qui n’és el director.

2. També és necessari atorgar un poder específic realitzat davant notari a favor d’una persona espanyola que la factulti per sol.licitar el NIF en nom de la companyia estrangera.

3. Es pot apoderar a una persona no espanyola, però en aquest cas, també és necessari que poseeixi prèviament el seu NIE a Espanya (i això és molt difícil de manejar a vegades). Per tant aquesta persona ha de fer prèviament els tràmits per aconseguir el seu propi NIE a la policia, com s’ha detallat prèviament.

L’única exepció que no necessita el poder notarial és l’administrador de la societat, tot i que, si no és Espanyol, segueix necessitant fer els tràmits previs per a l’obtenció del seu NIE espanyol personal.

Per tant, nosaltres considerem que la forma más fàcil de realitzar els tràmits és facultar a una persona espanyola que ja té el seu propi NIF per fer els tràmits d’obtenció del NIF de la companyia estrangera. En aquest sentit, nosaltres podriem ajudar-lo en tot aquest procés.

4. Cal que tots dos documents (Certificat del Registre Mercantil i poder notarial) siguin Apostillats pel Conveni de la Haia o legalitzats pel Ministeri d’Afers Exteriors, i després d’això, de tots dos documents cal fer una traducció jurada a l’espanyol.

5. A continuació, el representant de la companyia hauràr de signar el formulari de sol.licitud del NIF, indicant una adreça espanyola com a contacte i també la direcció de la companyia estrangera.

En aquest post us hem explicat els principals passos a seguir per a començar a realitzar negocis a Espanya, per part d’una persona o entitat estrangera.

Si en aquest àmbit li sorgeix  algun dubte o qüestió o necessita ajut d’una assessoria fiscal espanyola si us plau no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

    Ompliu el formulari per contactar-nos