Assessoria Fiscal, Comptable i Jurídica a Barcelona

Dissolució d’una societat: impostos, requisits, motivacions i més

Disolver una sociedad requisitos

Quan es decideix dissoldre una societat és important complir correctament amb tots els requisits necessaris. Només seguint tots els passos que la Llei fa es finalitzaran completament les obligacions fiscals i comercials dels membres.

A Internet trobareu moltes guies sobre com obrir una empresa, però pocs es centren en l’explicació de com dissoldre’l. Per això ens centrarem en els aspectes fonamentals que vostè ha de tenir en compte a l’hora de posar fi a la seva societat.

Diferencia entre disolver y cesar la sociedad

El primer que has de decidir és si prefereixes dissoldre la societat o simplement detenir-lo.

Dissolució i liquidació de la societat és posar fi perquè significa tancar completament la societat i no es pot revertir. Si vostè volia tornar a l’activitat, no podia fer-ho amb aquesta mateixa societat.

En canvi, el cessament de la societat és més aviat posar un punt. La societat no desapareix, però es posa en stand by per fins que es decideixi reactivar-lo.

Les 3 maneres de desfer-se d’una societat

Una vegada que la societat hagi estat declarada dissolta, hi ha 3 maneres:

  • Liquidar l’empresa: és a dir, cessament de l’activitat, pagar als creditors i socis i tancar definitivament l’empresa.
  • Transferir la propietat: seria la CAO d’una compra o venda d’accions o participacions accionarials.
  • Concurs de creditors: en el cas que no pugui abordar-se el pagament de deutes socials, es podrà instar la fallida de creditors, la qual cosa en determinats supòsits donarà lloc a la liquidació de l’entitat via judicial.

Raons per les quals es pot dissoldre una societat

D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, una societat només pot ser dissolta si és per una de les causes següents:

  • Cessament de l’activitat o activitats que constitueixen l’objecte social. Concretament si has estat com a mínim un any sense prestar cap servei.
  • Si la finalitat amb què es va crear l’empresa ha conclòs.
  • Si hi ha incapacitat per aconseguir la fi social amb què es va crear l’empresa.
  • Si els òrgans socials han estat paralitzats, de manera que el seu funcionament és impossible.
  • En cas de pèrdues que excedeixin els actius nets reduïts a un import inferior a la meitat del capital social, sempre que s’augmenti o es redueixi en la mesura que sigui suficient, i sempre que no sigui procedent sol•licitar la declaració de la competència.
  • Per una reducció del capital social per sota del mínim legal, i això no és una conseqüència del compliment d’una llei.
  • Atès que el valor nominal de les accions socials sense vot supera la meitat del capital social pagat i la proporció no es restaura en els dos anys.

Requisitos para la disolución de una sociedad

Per poder tancar una societat ha de mantenir-se al dia amb el tresor i els creditors. En altres paraules, no es pot tenir deutes amb el pagament d’impostos o amb els creditors.

Abans de liquidar l’empresa també és necessari liquidar tots els actius de l’empresa entre els propietaris.

Finalment, és imprescindible dur a terme l’escriptura de dissolució davant notari.

Sigui com sigui, la dissolució de l’empresa ha d’estar inscrita en el butlletí oficial del Registre Mercantil.

Per tot el procés de dissolució d’una societat es realitza correctament, es recomana tenir una agència especialitzada com GM Tax, especialment si hi ha alguna particularitat. Contacti amb nosaltres i nosaltres ens encarreguem del seu cas amb professionalitat, rapidesa i proximitat.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.