COVID-19: Moratòria Lloguers Locals Comercials

Covid-19

El passat 23 d’abril va entrar en vigor el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, en el qual s’adopten alguns acords relatius als arrendaments per a ús diferent a habitatges que és aplicable, en resum, als arrendataris que siguin autònoms, l’activitat dels quals hagi quedat suspesa amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma o la seva facturació hagi baixat un 75% respecte a la facturació del mateix mes l’any anterior, o a pimes, que compleixin els requisits per a aprovar balanç abreujat o l’activitat de la qual hagi quedat suspesa o que la seva facturació hagi baixat un 75% com en el cas anterior.

 

En aquests casos, l’arrendatari podrà sol·licitar al propietari en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la norma, és a dir, fins al 22 de maig de 2020, una moratòria, temporal i extraordinària, en el pagament de la renda que s’aplicarà de forma automàtica, sempre que no s’hagués acordat prèviament una moratòria o rebaixa de la renda per les dues parts amb caràcter voluntari. A més, l’arrendatari podrà disposar lliurement de la fiança lliurada, a retornar durant l’any següent.

 

Pel cas de propietaris que siguin empreses, entitats públiques d’habitatge o grans tenidors (propietaris de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o superfície construïda superior a 1.500 m²) se’ls podrà sol·licitar també fins el 22 de maig de 2020, l’ajornament de les quotes, sense penalització ni meritació d’interessos, durant el període de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, sense que pugui superar-se en cap cas els 4 mesos, que es pagaran de forma fraccionada en el termini de dos anys.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.