Canvis en el càlcul dels pagaments fraccionats o pagaments a compte de l’impost sobre societats

El dia 30 de setembre es va aprovar i públic al BOE el nou sistema de càlcul dels pagaments fraccionats o pagaments a compte de l’Impost sobre Societats a través del Reial Decret-llei 2/2016 per a determinades companyies.

Adjuntem la norma aprovada i els canvis en el model per a que pogueu consultar-la.

Les novetats introduïdes són:

 

  • S’aplica als pagaments fraccionats a realitzar a partir del dia 1 d’octubre de 2016, això afecta el del 2P (entre 1 i 20 d’octubre) i el del 3P (entre 1 i 20 de desembre).

 

  • El nou sistema de càlcul han d’aplicar les considerades grans empreses (import net de xifra de negocis superior a 6 milions d’Euros) que tinguin un import net de xifra de negocis en l’exercici anterior igual o superior a 10 milions d’Euros.

 

  • S’estableix un tipus de gravamen del 24% sobre la base imposable (per al primer pagament va ser del 17%).

 

  • S’estableix un QUANTITAT MÍNIMA A INGRESSAR que serà, en el cas general, el 23% del RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICI.

 

Tot això suposa el següent:

 

  • Equiparar gairebé el pagament a compte amb la quota de l’impost a nivell de tipus de gravamen del 23,75% al 25% quan es presenti l’impost al juliol.

 

  • Obligar les companyies a ingressar en l’IS en funció del RESULTAT COMPTABLE, no en funció de la base imposable de l’exercici, amb la qual cosa, no poden compensar les bases imposables negatives, ni tampoc aplicar incentius fiscals ni ajustos a la base imposable que corresponguin en el moment del càlcul del pagament fraccionat.

 

  • Això suposarà que quan es presenti la declaración, els imports corresponents de moltes declaracions de l’IS siguin d’ingents quantitats a retornar.

 

  • En resum, s’obliga, a les companyies a finançar l’estat a tipus d’interès 0, minvant la seva tresoreria (en determinats casos en imports significatius) i a més s’ha aprovat amb una antelació únicament de 20 dies abans de la seva obligació d’ingrés, és a dir, sense donar l’oportunitat de realitzar una planificació financera correcta mínima a les empreses.

 

Consell: atès que l’últim pagament fraccionat (a realitzar entre l’1 i el 20 de desembre) es calcula sobre el resultat comptable corresponent als 11 mesos anteriors, als efectes de declarar el mínim ingrés possible per obtenir el mínim benefici comptable possible, en el cas que sigui possible, cal passar tota la facturació que es pugui al mes de desembre.

 

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.