Què passa si rescato el meu pla de pensions?

Un pla de pensions és un programa d’estalvi orientat a la jubilació. L’inversor realitza aportacions periòdiques que li permetran disposar d’un capital, generalment, en el moment de la jubilació.

Tot i que els plans de pensions s’associen a l’estalvi fiscal, quan es parla de rescatar-lo, poc té a veure amb pagar menys imposts. En aquest article t’informem més sobre el concepte de rescatar el teu pla de pensions.

Quan es pot rescatar un pla de pensions?

Al contrari que amb altres inversions a llarg termini per a la jubilació, només es pot rescatar un pla de pensions en moments determinats que marca la Llei. Així, s’evita que es retiri quan a l’inversor li sorgeixi la necessitat. Les situacions en les que es pot rescatar el pla de pensions són:

 • Jubilació del beneficiari. De fet, la finalitat d’aquests plans és que es retirin quan l’inversor es jubila.
 • Defunció del beneficiari.
 • Invalidesa laboral total del beneficiari per una malaltia greu.
 • Atur de llarga duració (superior als 12 mesos).
 • Per evitar el desnonament de la vivenda. Els diners han de ser destinats al pagament del deute.

Formes de rescatar el pla de pensions

Existeixen 4 maneres de rescatar un pla de pensions:

 • En forma de capital. Es cobren tots els drets en un sol cop i amb un únic pagament.
 • En forma de renta. Es cobren en una única quantia pactada de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Permet liquidar el saldo pendent en qualsevol moment.
 • En forma mixta. Es cobra una part en forma de capital i una altra renta.
 • En forma de renta assegurada o d’assegurança. Es cobra una renta vitalícia independentment del capital que hi hagi en el pla de pensions.

Com rescatar el pla de pensions per pagar menys a Hisenda?

Els jubilats entre el 2009 i 2014 podran recuperar el diner en forma de capital fins 8 anys després de la jubilació gaudint d’una reducció del 40% sobre les parts de les aportacions anteriors a 2007. Aquell any es va eliminar aquesta avantatge, excepte per les comunitats del País Basc i Navarra. Això només es pot fer una vegada, és a dir, si tens dos plans de pensions els has de rescatar en el mateix exercici fiscal.

Per saber quina tributació comporta cada forma de rescat en el teu cas, et recomanem que et dirigeixis al teu banc o a una gestoria. També existeixen simuladors de rescat de plans de pensions que et permetin fer una idea.

Si necessites una assessoria per saber com rescatar un pla de pensions traient-li el major profit possible, contacta amb GMTax. Analitzarem el teu cas particularment per buscar la solució que et reporti majors beneficis.

  Ompliu el formulari per contactar-nos