Obtenir certificat digital de persona jurídica i física

El certificat digital d’una persona física és la certificació electrònica expedida per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) que vincula la seva subscriptor amb unes dades de verificació de signatura que confirma la seva identitat.
Un certificat digital de persona jurídica és molt semblant al d’una persona física, encara que en alguns casos es recullen més dades o se situen en llocs diferents. Per donar una definició acadèmica però comprensible, podríem definir-lo com aquell certificat que s’emet a una entitat que actuarà per mitjà d’un representant.
En aquest article t’expliquem com aconseguir aquesta signatura digital, tant si ets una persona física com si actues com a representant d’una societat.

Passos per obtenir el certificat digital de persona física

Per aconseguir una signatura electrònica sent persona física has de seguir els següents passos:
1. Demanar cita prèvia a l’AEAT en el teu nom.
2. Sol·licitar el número de certificat a l’CERES per portar a la cita juntament amb el DNI.
Per fer-ho has d’entrar al web de la FNMT i seguir els passos següents: Certificats Persona física > Conèixer el certificat programari > Sol·licitar certificat > Omplir dades (Nº DNI, correu electrònic) > Acceptar condicions > T’envien el número al correu per descarregar.
3. Anar a Hisenda el dia i hora assignat amb el codi i el DNI. Un cop fet el tràmit a l’agència es rebrà un correu electrònic, amb les instruccions per descarregar la signatura.
Aquesta signa la pot demanar qualsevol persona de forma gratuïta. El seu termini de caducitat és de 4 anys.

Renovar el certificat digital de persona física

Per renovar la signatura electrònica no cal demanar hora a l’AEAT. Pots renovar directament des de la pàgina del CERES. Els passos són:
Persona física > Renovar > Sol·licitar renovació > Omplir formulari

Passos per obtenir el certificat digital de representant

El certificat digital que permet representar una empresa es divideix entre aquelles societats que tenen un administrador únic o solidari i la resta.
Els passos a seguir per aconseguir la signatura electrònica en una societat amb un administrador únic o solidari són:
1. Demanar cita prèvia a l’AEAT a nom de l’administrador únic o solidari, si no té el seu certificat personal. En aquest cas, seguirem els passos del punt anterior.
2. Amb la signatura de persona física del representant, demanar el certificat via telemàtica a través del web de la FNMT seguint aquests passos:
Certificat de representant > Administrador únic o solidari > Sol·licitar amb certificat de persona física FNMT > Cerca signatura de la persona física > Omplir dades: empresa i dades representant > Acceptar condicions > T’envien el nº al correu per descarregar.
3. Una vegada que rebem el codi, s’haurà de pagar.
El seu preu és de 29 € i té un període de caducitat de dos anys.
No es pot demanar per a societats que tinguin com a representants a administradors mancomunats, apoderats, administradors conjunts, consell d’administradors, liquidadors i societats que tinguin una altra societat com a administrador únic o solidari. En aquest cas, han de demanar un certificat electrònic de persona jurídica.

Els passos per obtenir un certificat electrònic de persona jurídica són:
1. Demanar hora a l’AEAT per a la societat.
2. Demanar el certificat al Registre Mercantil d’existència de la societat i vigència del comerç.
3. Baixar-se el nombre de certificat de persona jurídica seguint aquests passos al web de la FNMT: Certificat de representant persona jurídica > Sol·licitar certificat > Omplir dades: nº CIF + correu envien nº de codi al correu per descarregar.
4. El dia de la cita prèvia amb l’AEAT cal portar:
– Cita prèvia
– Certificat RMB
– Número de sol·licitud CERES
– Escriptura on consti el càrrec de la persona
5. Ens envien el codi per activar la signatura i haurem de pagar.
Costa 18 euros i té una vigència de dos anys.

Renovar el certificat digital de persona jurídica

Primer, has de saber que si se t’ha caducat, no podràs renovar-lo, així que hauràs de fer-te un de nou una altra vegada. Normalment, uns dos mesos abans que això passi t’arribaran avisos al teu correu electrònic perquè el renovis, alguna cosa que pots fer fins a l’últim dia.
Fins a mitjans de 2016 era un tràmit molt senzill, ja que tots podien fer-ho des de casa i, amb uns pocs clics, estava tot solucionat. No obstant això, l’Agència Tributària va anunciar que per renovar la signatura digital de persona jurídica s’havia de fer de la següent manera:
– Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà renovar el seu certificat sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar cap documentació, sempre que s’identifiqui a la pàgina web CERES amb un certificat electrònic expedit per la FNMT o dels inclosos al DNI electrònic.

– Si es tracta d’una persona que no és administrador únic o solidari o no pot identificar-se a la web de CERES, haurà acudir a una oficina de registre amb la documentació necessària.
Si necessites assessoria sobre com obtenir o renovar un certificat digital, ja sigui de persona jurídica o física, així com consultar qualsevol dubte sobre la seva utilitat i funcionament, no dubtis en contactar amb GM Tax. Som especialistes en temes relacionats amb l’Agència Tributària i tractem cada cas amb total proximitat i profesionalidad.

    Ompliu el formulari per contactar-nos