Diferència entre NIF i NIE

¿Quina és la diferència entre NIE i el NIF?

En realitat és el mateix, el NIF equival al número del DNI per als nacionals espanyols i al número d’identificació en companyies mercantils i una altra societats.

El NIE és el número que es dóna als no residents espanyols.

Amb l’objecte d’obtenir el NIF podem trobar-nos amb dos tipus de situacions que seguiran diferents procediments obligatoris. És obligatòria la sol·licitud d’aquest nombre i es pot tramitar per dos motius diferents: per un motiu econòmic / fiscal o causa d’un motiu de residència.

    Ompliu el formulari per contactar-nos