Entregues de béns dins de la Unió Europea
.
0

Entregues de béns dins de la Unió Europea

En principi, les compres o vendes des de o cap a altres Estats membres de la Unió Europea (UE), les anomenades operacions intracomunitàries, no estan subjectes a restriccions. No obstant, existeix una àrea de béns altament sensibles en termes de política de control de transaccions, com equips militars o determinats béns de doble ús, el…

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
.
0

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

En el present article tractarem l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Al 2017 es va aprovar la llei que regulava aquest impost, tot i que mai va arribar a aplicar-se al quedar suspesa degut al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern de l’Estat. La sentència del tribunal constitucional publicada el 26 de…

Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA
.
0

Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA

La fiscalitat de les adquisicions per donació entre vius i mortis causa està regulada, a nivell estatal, en l’Impost sobre Successions i Donacions, tot i que cada Comunitat Autònoma té l’àmplia potestat d’establir les seves pròpies reduccions, tarifa i bonificacions en la quota tributària, fent que el resultat variï notablement segons el territori en el…

Fiscalitat dels Bitcoins a Espanya: Com tributen en la renda?
.
0

Fiscalitat dels Bitcoins a Espanya: Com tributen en la renda?

Les monedes digitals, com poden ser els coneguts Bitcoins estan a l’ordre del dia i cada any que passa guanyen més adeptes. Encara que sembla que estan envoltades per un suposat anonimat, no queden exemptes de complir les obligacions fiscals que se’ls suposen i Hisenda fa temps que adverteix que es posarà seriosa amb el…

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda
.
0

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda

Avui en dia, les empreses intenten motivar i retenir als seus treballadors oferint complements extra a part del sou monetari. A això se li anomena retribució en espècie i pot incloure des de vals de menjar o accions de la companyia fins a assegurances de salut o un cotxe d’empresa. Avui ens centrarem en aquest…

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?
.
0

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?

Les persones que adquireixin béns o drets per herència, llegat o qualsevol títol successori, per donació, o que siguin beneficiaries de contractes d’assegurances de vida (quan el contractant sigui una persona diferent del beneficiari) estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions. Les persones que estiguin subjectes a l’ISD però que siguin No Residents a…