Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA
201905.10
0

Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA

La fiscalitat de les adquisicions per donació entre vius i mortis causa està regulada, a nivell estatal, en l’Impost sobre Successions i Donacions, tot i que cada Comunitat Autònoma té l’àmplia potestat d’establir les seves pròpies reduccions, tarifa i bonificacions en la quota tributària, fent que el resultat variï notablement segons el territori en el…

Fiscalitat dels Bitcoins a Espanya: Com tributen en la renda?
201808.08
0

Fiscalitat dels Bitcoins a Espanya: Com tributen en la renda?

Les monedes digitals, com poden ser els coneguts Bitcoins estan a l’ordre del dia i cada any que passa guanyen més adeptes. Encara que sembla que estan envoltades per un suposat anonimat, no queden exemptes de complir les obligacions fiscals que se’ls suposen i Hisenda fa temps que adverteix que es posarà seriosa amb el…

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda
201807.13
0

Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda

Avui en dia, les empreses intenten motivar i retenir als seus treballadors oferint complements extra a part del sou monetari. A això se li anomena retribució en espècie i pot incloure des de vals de menjar o accions de la companyia fins a assegurances de salut o un cotxe d’empresa. Avui ens centrarem en aquest…

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?
201803.01
0

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?

Les persones que adquireixin béns o drets per herència, llegat o qualsevol títol successori, per donació, o que siguin beneficiaries de contractes d’assegurances de vida (quan el contractant sigui una persona diferent del beneficiari) estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions. Les persones que estiguin subjectes a l’ISD però que siguin No Residents a…

Model 349 d’operacions intracomunitàries: informació clau
201802.12
0

Model 349 d’operacions intracomunitàries: informació clau

Segons l’article 93 de la Llei General Tributària, s’han de proporcionar dades, informes, antecedents i justificants a l’Administració Tributària sobre les operacions intracomunitàries sempre que siguis contribuent de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja siguis persona física o jurídica. Per formalitzar-ho és necessari presentar el model 349, del qual te n’expliquem els detalls a continuació….