Nou model 232 per informar de les operacions vinculades

Com ja sabeu hi ha obligació d’informar de totes aquelles operacions amb parts vinculades que superin els 250.000 € durant l’exercici.
Fins a la data, aquestes dades es declaraven en el model 200 al moment de realitzar la declaració de l’impost sobre societats, però arran de la nova llei sobre l’impost, es va establir que aquesta informació seria subministrada a través d’un model especial. Incloent així una nova obligació formal per a les empreses, per si ja eren poques.
El model en qüestió és el model 232 que va ser aprovat i publicat al BOE l’agost i el pots veure aquí:

MODEL 232 AL BOE

Quan es presenta el model 232?

La presentació del model 232 de «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals» s’haurà de realitzar en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.
Per norma general, per a les societats que tanquen exercici el 31 de desembre, el model 232 es presentarà durant el mes de novembre de l’any següent.

Quines operacions es declaren al model 232?

a) Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
b) Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna de aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.
c) Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, hi haurà sempre l’obligació de presentar el model 232 i emplenar la «Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades respecte d’aquelles operacions del mateix tipus que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat

Quina informació ha de contenir el model 232?

El model contindrà la mateixa informació que fins al moment es consignava en l’impost sobre societats.
És a dir, identificació de la persona vinculada, import de l’operació, tipus d’operació i mètode de valoració triat.

Com sempre en GM Tax estarem encantats de assessorar-te en tots els dubtes relatius a aquesta nova obligació i qualsevol consulta d’índole fiscal que necessitis.

    Rellene el formulario para contactarnos