Liquidació d’una societat: Aspectes fiscals a tenir en compte
.
0

Liquidació d’una societat: Aspectes fiscals a tenir en compte

La dissolució i liquidació d’una societat no és neutra fiscalment, és a dir, pot tenir importants conseqüències per als socis de la companyia. A continuació es detallen els principals aspectes fiscals a tenir en compte en el moment de la liquidació de la societat: Aspectes fiscals al liquidar una societat Si el valor real dels…

Dissolució d’una societat: impostos, requisits, motivacions i més
.
0

Dissolució d’una societat: impostos, requisits, motivacions i més

Quan es decideix dissoldre una societat és important complir correctament amb tots els requisits necessaris. Només seguint tots els passos que la Llei fa es finalitzaran completament les obligacions fiscals i comercials dels membres. A Internet trobareu moltes guies sobre com obrir una empresa, però pocs es centren en l’explicació de com dissoldre’l. Per això…

Venda de participacions socials: Tributació actual
.
0

Venda de participacions socials: Tributació actual

Les participacions socials són aquelles parts en les que es divideix el capital social d’una societat de responsabilitat limitada. D’aquesta manera, s’adquireix una part de l’empresa amb tots els drets i obligacions que això comporta. En cas de voler vendre les participacions socials s’ha de conèixer molt bé quina és la seva tributació. A continuació…

Sanció per operacions vinculades sense obligació d’informació
.
0

Sanció per operacions vinculades sense obligació d’informació

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats tenen l’obligació de valorar les operacions vinculades entre ells i altres persones o entitats vinculades pel seu valor de mercat. El no compliment d’aquestes regles de valoració estava subjecte a un règim sancionador específic regulat en l’article 16.10 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 (TR de la Llei de…