Assessorament Fiscal Nacional


GM Tax ConsultingAvui dia, la fiscalitat s'ha convertit en un dels aspectes clau de qualsevol negoci, per això, una correcta planificació tributària permet minimitzar la càrrega fiscal amb l'objecte d'optimitzar els recursos econòmics disponibles en qualsevol empresa. Des del nostre punt de vista, l'optimització fiscal s'aconsegueix mitjançant l'aplicació de la normativa tributària a les característiques i necessitats concretes de cada figura empresarial o negoci amb l'objectiu de reduir al màxim la càrrega tributària del mateix.

Assessorament Fiscal Internacional


GM Tax ConsultingAquest servei es realitza en col·laboració amb diferents firmes estrangeres, atenent a l'estat d'origen i de destinació de la inversió.

En una economia tan globalitzada com l'actual, on qualsevol empresa té clients i proveïdors a l'exterior, es fa del tot imprescindible disposar de la capacitat de dur a terme operacions en l'àmbit internacional amb la màxima seguretat jurídica i amb el mínim cost fiscal possible .

Assessorament i Seguiment Comptable


Assessorament i Seguiment ComptableLes obligacions comptables i mercantils de les companyies han anat incrementant-se i més s'han establert unes obligacions de subministrament de la informació comptable, fiscal i mercantil que exigeixen disposar de la comptabilitat actualitzada i mantinguda al dia en terminis de temps relativament breus, és per això, que resulta fonamental disposar de les eines comptables adequades i de la seva actualització i administració de forma actualitzada.

Assessorament Jurídic


Assessorament JurídicLa realitat empresarial i personal està condicionada per la instrumentació jurídica de les operacions i les normes legals que els afecten. Per això, es fa imprescindible i necessari comptar amb l'assessorament legal adequat tant per dur a terme les operacions que s'han planificat prèviament com per resoldre els conflictes que puguin sorgir en el dia a dia de les companyies i de les persones.