Modificacions tributaries pel 2020: pujada imposto sobre succesions
.
0

Modificacions tributaries pel 2020: pujada imposto sobre succesions

Recentment s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) la llei d’acompanyament dels pressupostos de 2020, la Llei 5/2020, de 29 d’abril, en què es contemplen modificacions tributàries rellevants, especialment en relació amb l’IRPF, l’ISD i l’ITP. Respecte a l’IRPF, destaca l’augment del mínim per contribuent en aquells casos en què les…

COVID-19: Moratòria Lloguers Locals Comercials
.
0

COVID-19: Moratòria Lloguers Locals Comercials

El passat 23 d’abril va entrar en vigor el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, en el qual s’adopten alguns acords relatius als arrendaments per a ús diferent a habitatges que és aplicable, en resum, als arrendataris que siguin autònoms, l’activitat dels quals hagi quedat suspesa amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma…

Reial Decret Llei 15/2020: Impost de Societats
.
0

Reial Decret Llei 15/2020: Impost de Societats

Amb l’aprovació del Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril de 2020, s’introdueix l’opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats prevista a l’article 40.3 de la Llei de l’Impost de Societats (calculada d’acord amb la base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de l’any, respectivament) per als contribuents que tinguin un període…

Impacte econòmic del Coronavirus
.
0

Impacte econòmic del Coronavirus

En data d’avui ha estat publicades al BOE les mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19 a través del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març. En l’àmbit tributari, les mesures aprovades, de moment, són: S’apliquen exclusivament a companyies amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros el 2019. S’apliquen als…

Efectes duaners del Brexit
.
0

Efectes duaners del Brexit

En relació amb el BREXIT informar-vos del següent, el Parlament Anglès ha aprova aquesta setmana l’acord del Brexit. Està previst que el Parlament Europeu voti la sortida de UK en la sessió a realitzar entre el 29 i el 30 de gener. Los escenaris que se presenten son 2: Si el Parlament Europeu ratifica l’acord,…

Novetats en l’arrendament d’habitatges: Com t’afecten?
.
0

Novetats en l’arrendament d’habitatges: Com t’afecten?

El 14 de desembre va ser aprovat el Reial decret llei 21/2018 i que està en vigor des del 19 de desembre del 2018 sobre mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que preveu un conjunt de mesures de caràcter urgent per millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. La nova norma comprèn…