Serveis de comptabilitat: criteris i despeses
.
0

Serveis de comptabilitat: criteris i despeses

in legal

Què és la comptabilitat? La comptabilitat documenta totes les anomenades transaccions comercials. Aquestes són totes les transaccions que afecten els actius i operacions d’una empresa, com transaccions de clients, pagaments de salaris o préstecs. La nostra firma ofereix un servei de comptabilitat complet. La comptabilitat la duem a terme d’acord amb les necessitats individuals del…

Obrir una sucursal a Espanya: Passos i obligacions
.
0

Obrir una sucursal a Espanya: Passos i obligacions

in legal

Segons la normativa espanyola (articles 295 i següents del Reglament del Registre Mercantil), una sucursal és tot aquell establiment secundari dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del qual es desenvolupin, totalment o parcialment, les activitats de la societat. Cal no confondre-la amb una filial, ja que, és una entitat…

Beneficis fiscals de les empreses de reduïda dimensió (2019)
.
0

Beneficis fiscals de les empreses de reduïda dimensió (2019)

El règim especial d’incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió està pensat per a atorgar diversos beneficis als negocis petits. Es tracta d’un marc que han de conèixer emprenedors, PIMES i autònoms per poder treure-li profit complint els requisits necessaris. Què és una empresa de reduïda dimensió i les seves excepcions Les empreses de…