Sobre GM TAX CONSULTANCY, S.L.


GM TAX CONSULTANCY, S.L.
 és una Tax Boutique establerta a Barcelona especialitzada en l’assessoria fiscal i la planificació tributària tant en l’àmbit nacional com internacional. Aquesta activitat es complementa amb els serveis prestats per les àrees jurídica i comptable.

La nostra firma dirigida per Sílvia Gabarró i Font (Professora de Fiscalitat de la “Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra”), està formada per un conjunt de professionals amb una àmplia experiència i reconegut prestigi tant en l’àmbit professional com a docent.

Equip GM Tax Consultancy

El Nostre Objectiu

El nostre objectiu és prestar un servei integral als nostres clients, des de la planificació fins a la total execució de les operacions, sota tres premisses que considerem fonamentals i que ens caracteritzen: qualitat, personalització i agilitat.

Coneix al nostre equip

Sílvia Gabarró

Sílvia GabarróSílvia Gabarró i Font (Barcelona, 1971) es dedica des de 1994 a l’assessorament ia la planificació fiscal, en l’àmbit nacional i internacional. Va ser Professora de Fiscalitat Empresarial de la “Universitat Pompeu Fabra” durant 15 anys i actualment és professora del Màster de Fiscalitat a la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. És Membre del “Col·legi d’Economistes de Catalunya” i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers. Ha col·laborat en l’elaboració de diferents llibres i estudis relatius a fiscalitat internacional i nacional, en articles de revistes especialitzades i en la redacció de diversos projectes legislatius en matèria tributària.


Aleix Garcia Aloy

Aleix Garcia AloyGraduat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Assessoria Fiscal per la Barcelona School of Management.

S’incorpora a l’àrea fiscal de la firma el 2017, per especialitzar-se en fiscalitat internacional.


Cristina Marquès i Pérez

CristinaResponsable de l’àrea comptable i d’administració i gestió de la nostra firma des del 2005.
Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la comptablitat i de la gestió tributària, essent experta en comptabilitat de petites i mitjanes empreses.


Joan Marc Llorens Mari

Joan Marc Llorens MariTécnico Superior en Administración y Finanzas.

En 2016 se incorpora al Área contable de la firma, especializándose en contabilidad de sociedades mercantiles.


Jennifer Cruz Ortega

Jennifer Cruz OrtegaLlicenciada en Administració i direcció d’empreses per la Universitat de Barcelona i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers.

La seva experiència professional s’ha desenvolupat en l’àrea fiscal i comptable, especialitzant-se en fiscalitat societària i en planificació fiscal de patrimoni personal i empresarial.

S’incorpora a l’àrea fiscal de la nostra firma el 2017.