“Mini Ventanilla Única”: Preguntes freqüents [Resoltes]
201903.01
0

“Mini Ventanilla Única”: Preguntes freqüents [Resoltes]

Des de l’1 de gener de 2015, tots els serveis de telecomunicacions, electrònics i de radiodifusió o televisió prestats per un empresari o professional a consumidors finals particulars, establerts o residents en un Estat de la Unió Europea diferent del prestador d’aquest servei, han de tributar en l’Estat d’establiment o de residència del consumidor final….

Canvis en la deducció de l’IVA en vehicles comercials
201810.19
0

Canvis en la deducció de l’IVA en vehicles comercials

La deducció de l’IVA suportat dels vehicles, en determinades ocasions pot ser força confús. En general, per a les activitats empresarials es presumeix una afectació del 50% en els vehicles classificats com a turisme, que pot destruir-se (teòricament) mitjançant prova en contrari. Presumpció d’afectació total La Llei de l’IVA deixa clar que en determinats supòsits…

Model 349 d’operacions intracomunitàries: informació clau
201802.12
0

Model 349 d’operacions intracomunitàries: informació clau

Segons l’article 93 de la Llei General Tributària, s’han de proporcionar dades, informes, antecedents i justificants a l’Administració Tributària sobre les operacions intracomunitàries sempre que siguis contribuent de l’Impost sobre el Valor Afegit, ja siguis persona física o jurídica. Per formalitzar-ho és necessari presentar el model 349, del qual te n’expliquem els detalls a continuació….