Com tributa el vehicle d’una empresa en la renda

Avui en dia, les empreses intenten motivar i retenir als seus treballadors oferint complements extra a part del sou monetari. A això se li anomena retribució en espècie i pot incloure des de vals de menjar o accions de la companyia fins a assegurances de salut o un cotxe d’empresa. Avui ens centrarem en aquest últim, ja que depenent de l’ús que se li doni al vehicle d’empresa caldria incloure’l a la renda o no.

Abans d’entrar en com tributa el cotxe d’empresa, l’animem també a conèixer com amortitzen els vehicles i les seves deduccions.

Quan cal incloure el cotxe a la declaració de la renta?

El vehicle d’empresa s’ha d’incloure a la declaració d’IRPF només si li arriba a donar un ús particular. Només si es fa servir estrictament per treballar, no hauria de tributar per aquest tipus d’impost.

Com cal incloure el cotxe a la renta?

El cotxe d’empresa, al ser considerat un rendiment del treball, s’ha d’incloure a les caselles 0003, 0004 i 0006 de la declaració. Es declara a l’apartat corresponent a les rendes del treball percebudes al llarg de l’any.

Quina quantitat s’ha de posar a la renta?

La qüestió més habitual és saber quina quantitat suma el cotxe de l’empresa com a ingrés a la declaració de la renda. El normal és que l’empresa per la que treballes, pagadora de la retribució, realitzi la imputació d’aquest rendiment a la teva nòmina i apliqui un ingrés a compte (una espècie de retenció) sobre aquesta retribució. Aquest ingrés a compte te’l pot repercutir (l’has de pagar tu) o no (el paga l’empresa): Per a saber l’import de la retribució només has de diferenciar si el cotxe està a nom de l’empresa o no:

  • Si el vehicle està a nom de l’empresa es calcula el 20% del cost d’adquisició.
  • Si el vehicle no està a nom de l’empresa (l’empresa paga un leasing o un renting ,per exemple) el rendiment és el 20% sobre el valor de mercat.

Aquesta quantitat s’haurà de prorratejar pel temps que el cotxe s’hagi utilitzat lliurement per a l’ús particular. El problema radica en determinar el temps durant el qual el vehicle es destina a us particular, perquè el criteri d’Hisenda és bastant restrictiu en aquest sentit (entén que és la facultat de disposar del vehicle y no l’ús efectiu que se’n realitzi, encara que els Tribunals s’han dedicat a corregir aquest criteri).

Reduccions en la renta si el vehicle respecta el medi ambient

De la quantitat resultant de l’operació anterior pot reduir-se fins a un 30% si el cotxe es considera energètic (vehicle elèctric de bateria (BEV); vehicle elèctric d’autonomia extesa (E-REV) o vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 15 kilòmetres i el seu valor de mercat no sigui superior a 40.000 euros… Si les seves emissions no superen els 12 g/km i el seu valor de mercat no supera els 25.000 euros, aquesta reducció serà del 15%, mentre que si el vehicle és un híbrid i el seu valor és inferior a 35.000 euros, la reducció serà del 20%.

Com tributar en cas de que l’empresa li vengui el cotxe?

Una altra opció seria que l’empresa li vengués el cotxe. En aquest cas ja no parlaríem d’una retribució per treball, sinó d’una compravenda per la qual s’hauria de pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials o IVA.

Si necessita assessoria per calcular la tributació del cotxe d’empresa i incloure’l a la renda, l’animem a que contacti amb GM Tax. Si , ho prefereix també ens podem ocupar de la declaració de l’IRPF per vostè, de manera professional i propera perquè no perdi temps ni es deixi res.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.