Avantatges fiscals de les empreses familiars i requisits
201902.22
0

Avantatges fiscals de les empreses familiars i requisits

Una empresa familiar es pot definir com aquella societat en la que una família ostenta la direcció de l’estratègia general i el seu control. En altres paraules, és aquella en la que una part significativa del capital ha d’estar en possessió d’un conjunt de subjectes interconnectats per relacions familiars. Les empreses familiars són molt importants…

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?
201803.01
0

Impost sobre Successions: Es paga menys a Madrid o a Barcelona?

Les persones que adquireixin béns o drets per herència, llegat o qualsevol títol successori, per donació, o que siguin beneficiaries de contractes d’assegurances de vida (quan el contractant sigui una persona diferent del beneficiari) estaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions. Les persones que estiguin subjectes a l’ISD però que siguin No Residents a…