Impost sobre el patrimoni al 2017 a Catalunya
.
0

Impost sobre el patrimoni al 2017 a Catalunya

L’impost sobre el patrimoni és un impost de caràcter directe i personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Aquest impost està parcial o totalment cedit a les Comunitats Autònomes, de manera que aquestes, sobre la normativa estatal, tenen les competències per millorar les deduccions i bonificacions previstes. En aquest article us explicarem un…