Avantatges fiscals de les empreses familiars i requisits
.
0

Avantatges fiscals de les empreses familiars i requisits

Una empresa familiar es pot definir com aquella societat en la que una família ostenta la direcció de l’estratègia general i el seu control. En altres paraules, és aquella en la que una part significativa del capital ha d’estar en possessió d’un conjunt de subjectes interconnectats per relacions familiars. Les empreses familiars són molt importants…

Impost sobre el patrimoni al 2017 a Catalunya
.
0

Impost sobre el patrimoni al 2017 a Catalunya

L’impost sobre el patrimoni és un impost de caràcter directe i personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Aquest impost està parcial o totalment cedit a les Comunitats Autònomes, de manera que aquestes, sobre la normativa estatal, tenen les competències per millorar les deduccions i bonificacions previstes. En aquest article us explicarem un…